Funkcioneri otplaćuju 20, radnici 80 odsto cijene stana

Dodajte komentar

Cijena stanova i visina stambenih kredita koje dobijaju državni i funkcioneri pojedinih opština može biti umanjena i do 80 odsto, dok sa druge strane radnici, čiji poslodavci i sindikati godinama uplaćuju stambeni doprinos Crnogorskom fondu za solidarnu stambenu izgradnju CFSSI, kupuju stanove čija se cijena prosječno umanjuje za petinu, piše Pobjeda.

Za razliku od njih većina crnogorskih građana stambeno pitanje rješava zaduživanjem kod komercijalnih banaka i uzimanjem stambenih kredita bez ikakvih povoljnosti.

Kriterijumi

Funkcioner može da rješava stambenu potrebu po osnovu zakupa stana, kupovinom stana pod povoljnijim uslovima, dodjelom kredita za izgradnju stana, kupovinu stana ili poboljšanje uslova stanovanja, putem zamjene stana i dodjelom građevinskog zemljišta za individualno rješavanje stambene potrebe.

Rješavanje stambenih potreba funkcionera vrši se primjenom kriterijuma zasnovanih na značaju poslova koje obavlja i postojećoj stambenoj situaciji funkcionera.

Veličina stana koji se dodjeljuje funkcioneru određuje se prema broju članova porodičnog domaćinstva, tako da samac može dobiti garsonjeru ili jednosoban stan, dok, primjera radi, funkcioner sa pet ili više članova domaćinstva dobija četvorosoban ili veći stan.

Funkcionerima koji kupuju stan po povoljnim uslovima je ovom odlukom omogućeno da ga otplaćuju na rate u trajanju najviše do 20 godina.

Prodajna cijena stana će im biti umanjena na osnovu radnog staža u visini od pet odsto za svaku punu godinu radnog staža, dok će im na osnovu starosti zgrade biti umanjena po stopi od tri odsto, a najviše do 80 odsto tržišne cijene stana.

Predviđeno je da se funkcioneru može dodijeliti kredit za izgradnju ili kupovinu stana u svojini, za pretvaranje zajedničke svojine ili susvojine u etažnu svojinu, kao učešće za dobijanje stambenog kredita kod banke, za poboljšanje uslova stanovanja do 15.000 eura, za kupovinu građevinskog zemljišta za izgradnju stana ili porodične stambene zgrade, kao i za izmirenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Funkcionerima je omogućeno da kredit otplate na rate u trajanju do 20 godina. Kredit je umanjen u visini od pet odsto za svaku punu godinu radnog staža, a najviše do 80 odsto vrijednosti dodijeljenog kredita.

Predviđeno je da se sredstva za rješavanje stambenih potreba funkcionera obezbjeđuju iz sredstava od prodaje, zakupa i otkupa stanova, iz sredstava obezbijeđenih u budžetu Crne Gore za rješavanje stambenih potreba funkcionera, kredita, učešća sopstvenih sredstava funkcionera i drugih sredstava namijenjenih za rješavanje stambenih potreba, u skladu sa ovom Vladinom odlukom.

(Pobjeda)

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *