Bez posla 11 doktora nauka i 274 magistra

Dodajte komentar

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore ZZZCG, prema podacima od 5. februara, nalazi se 48,511 nezaposlenih, od čega su više od 60 odsto ili 28.480 žene. Stopa nezaposlenosti iznosi 20, 91 odsto.

“Bez posla je 6.897 visokioškolaca, među kojima su 274 magistra i 11 doktora nauka”, kazala je za CdM Zorica Sredanović, načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću i međunarodnu saradnju u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

Najtraženija zanimanja po posljednim podacima su pravnici i ekonomisti.

“I pored činjenice da su iskazane potrebe poslodavaca najveće upravo za ovim zanimanjima, u ponudi je najviše nezaposlenih diplomiranih pravnika i ekonomista. Zanimljivo je da se značajan broj mladih, godinama unazad, opredjeljuje za školovanje u ovim područijima rada”, kaže nam ona.

Na pitanje koje programe realizuje Zavod za zapošljavanje u cilju smanjenja nezaposlenosti, Sredanović ističe da ustaljenim i novim programima i mjerama aktivne politike zapošljavanja, Zavod planira da obuhvati između 3.500 i 4.000 nezaposlenih sa evidencije.

“Poslije duže vremena budžet nacionalne službe zapošljavanja je povećan, tako da je na raspolaganju 4,6 miliona eura za programe APZ-a, pola miliona za kreditno otvaranje novih radnih mjesta i šest miliona za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, od kojih će tri miliona do kraja godine biti usmjereno za grant šeme”, poručuje ona.

Program za 2.000 nezaposlenih

Prema njenim riječima, već je počela procedura za realizaciju programa javnih radova, osposobljavanja i obrazovanja odraslih u koje će biti uključeno oko 2.000 nezaposlenih.

“Od novih programa izdvajamo one namijenjene ženama, bivšim korisnicama naknada za majke, programe obuke za deficitarna zanimanja, prije svega u turizmu i ugostitljstvu. Krajni cilj svih programa i mjera je zapošljavanje. Već bilježimo, od početka godine, blagi pad nezaposlenosti, a u narednom periodu, posebno od polovine aprila, očekujemo značajnije smanjenje tog broja”, navodi  ona.

Ne krše zakon sa oglasima na jedan dan

Govoreći o polemici koja se vodi zbog oglasa koje objavljuje Zavod, a koji traju jedan dan, Sredanović je za CdM potvrdila da Zavod za zapošljavanje Crne Gore, objavljivanjem takvih oglasa ne krši ni jedan propis.

“Trajanje oglasa zavisi iskuljučivo od volje poslodavca iz privatnog sektora, kome Zakon dozvoljava da utvrdi rok za slobodnu radnu poziciju. Preciznije, Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti poslodavac je obavezan da Zavodu, radi praćenja kretanja na tržištu rada, prijavi slobodna radna mjesta”, poručuje naša sagovornica.

Sa druge strane, poručuje, Zavod je dužan, u roku od dva radna dana od dana prijavljivanja, da slobodno radno mjesto oglasi na oglasnoj tabli, svojoj internet stranici, kao i u medijima.

“Napominjemo da Zavod nema mehanizme da utiče na poslodavca koji prijave trajanje oglasa na jedan dan. Jer, ponavljamo, Zakonom nije određen rok trajanja oglasa ili konkursa. Na državnu upravu, međutim, primjenjuje se Zakon o državnim službenicima i namještenicima u kojem je precizirano vrijeme za podnošenje prijave na oglas ili konkurs (ministarstva, organi uprave, Služba predsjednika CG, Skupština, Vlada, Ustavni sud, sudovi i Državno tužilaštvo, Fond PIO, Fond za zdravstveno osiguranje, ZZZ, Fond rada i Agencija za mirno rješavanje radnih sporova)”, jasna je Sredanović.

Ne znaju za zloupotrebe

Odgovarajući na pitanje da li se praksa objavljivanja oglasa koji traju jedan dan može negativno odraziti na nezapsolene, ona kaže da kako u nadležnosti Zavoda nije praćenje postupka zapošljavanja, po raspisanim oglasima, tako ova institucija ne može imati saznanja o eventualnim zloupotrebama i negativnim posledicama po nezaposlene.

“Ukoliko njih, ipak, ima postoje državni organi koji su dužni da reaguju, a Zavod je uvijek spreman da pruži sve informacije ukoliko se one od njega traže. Inače, Zavod za zapošljavnje je mjesto gdje se oglašavaju slobodne radne pozicije, gdje se nezaposleni animiraju i uključuju u programe, gdje se povezuju oni koji traže posao i poslodavci”, poručuje ona.

Napominje da je izbor zaposlenih suvereno pravo poslodavca i tu Zavod nema prostora za uticaj.

“Takođe, posao ove institucije je da radi na usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada. Uloga Zavoda je i da poveže značajan broj partnera: nezaposlene, organizatore obrazovanja, lokalne samouprave i NVO”, zaključila je Sredanović.

Izvor: CdM

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *