Akcionari danas odlučuju o kupovini uglja za Termoelektranu

Dodajte komentar

Akcionari Elektroprivrede (EPCG) raspravljaće danas u Nikšiću o predlogu petogodišnjeg ugovora o prodaji uglja iz Rudnika uglja za potrebe Termoelektrane (TE) Pljevlja.

Predloženim ugovorom, koji će važiti od 1. aprila ove do 31. decembra 2022. godine i usaglašen je na nivou menadžmenta dviju kompanija, predviđeno je da se ugalj isporučuje EPCG po cijeni od 24 eura po toni. Za sve količine isporučene preko utvrđene godišnje minimalne, cijena će biti uvećana pet odsto.

Odredbe

Ugalj će se nabavljati za potrebe rada tE Pljevlja i njegova minimalna količina će godišnje iznositi 1,4 miliona tona, što je na mjesečnom nivou oko 116,666 tona garantovane donje prosječne toplotne moći od 9.211 kilo džula po kilogramu.

“Izuzeci su predviđeni za vrijeme planirane ekološke rekonstrukcije TE kada će minimalne količine uglja i način plaćanja biti utvrđeni po osnovu projekta rekonstrukcije”, navodi se u dokumentu.

U ugovoru se ističe da ukoliko pljevaljska kompanija tokom tekuće finansijske godine ne isporuči dogovorenu minimalnu količinu, obaveza plaćanja će se umanjiti za vrijednost neisporučenih količina. Vlasništvo i rizici u vezi sa ugljem se prenose sa Rudnika na EPCG u momentu isporuke na presipno mjesto ili deponiju kupca i u tom slučaju, kako stoji u Članu 10, prodavac garantuje da će prilikom isporuke imati vlasništvo nad ugljem i da će ga isporučiti oslobođen od svih zaloga i potraživanja.

“Prodavac je dužan obeštetiti, štititi i osloboditi odgovornosti kupca od svih potraživanja koja proističu iz nedostatka vlasništva ili gubitka uglja, dok se vlasništvo nad ugljem i rizik od gubitka uglja pripisuje oštećenoj ugovornoj strani”, istaknuto je u ugovoru.

Preuzimanje

Krajem prošle godine, većinski akcionari u Rudniku, Aco Đukanović i italijanska kompanija A2A, ponudili su EPCG da otkupi njihove dionice po prosječnoj cijeni od 6,5 eura. EPCG se o tome još nije izjasnila, a akcionari pljevaljske kompanije nedavno su Odboru direktora predložili smjernice za sačinjavanje mišljenja o uslovima, vrsti i visini naknade za preuzimanje Rudnika.

U njima se, prema pisanju medija, menadžment Rudnika poziva da ne prihvati kupovinu akcija po cijeni nižoj od 6,5 eura, kao i da zaštiti manjinske akcionare.

Dnevne novine

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *