Deripaska lično tuzio Crnu Goru: Traži obeštećenje od nekoliko stotina miliona eura.

Dodajte komentar

CEAC (Centralnoevropska aluminijumska kompanija), jedan od najvećih kreditora Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) baziran na Kipru, informisan je od strane svoje matične kompanije En + Grupa da je njen predsjednik Oleg Deripaska, u svom ličnom svojstvu, poslao Obavještenje o arbitraži protiv države Crne Gore, zbog nezakonite eksproprijacije svoje investicije te povrede investicionih sporazuma od strane države Crne Gore. Deripaska će tražiti obeštećenje u stotinama miliona eura, saopštili su iz kompanije.

Spor proističe iz nezakonite eksproprijacije investicija gospodina Deripaske u KAP, nekada najveći industrijski koncern u Crnoj Gori (KAP je istorijski doprinosio oko 51% izvoza zemlje i oko 15% BDP-a zemlje), te u Rudnike boksita Nikšić (RBN) od strane Crne Gore. Kroz CEAC-ova ulaganja, g Deripaska je preuzeo većinski udio u KAP-u i RBN-u u 2005. godini, a nakon međunarodne kampanje od strane Crne Gore u kojima je tražila strane investicije kako bi spasila finansijsku sudbinu preduzeća koja su bila u vlasnistvu drzave i u losem stanju. Ipak, nakon sto je ostvarila značajnu i blagovremenu investiciju u KAP i RBN od strane gospodina Deripaske, Crna Gora je potom preduzela seriju neprijateljskih mjera kako bi otklonila ta preduzeća iz njegove kontrole“, navodi se u saopštenju kompanije.

Uprkos, kako su naveli, ponovljenim naporima Olega Deripaske da saraduje sa Crnom Gorom i pregovori uslove na osnovu kojih će nastaviti svoju investiciju u KAP i RBN, intenzivno i dugoročno neprijateljstvo države prema njemu i proglašena namjera da se te kompanije renacionalizuju tu su saradnju ucinili nemogućom.

Akcije Crne Gore na kraju su dovele do toga da je KAP stavljen u nelikvidnost u 2013. godini, meru koja je uništila punu vrednost investicije gospodina Deripaske. Do danas, gospodin Deripaska nije dobio nikakvu naknadu od strane Crne Gore zbog uništavanje njegove investicije“, navodi se u saopštenju.

Deripaska dodatno tvrdi da je Crna Gora negirala fer i ravnopravan tretman njegovim investicijama, u suprotnosti sa međunarodnim pravom i ugovornim obavezama Crne Gore.

Gospodin Deripaska traži arbitražu protiv Crne Gore u skladu sa pravilima arbitraže Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), podnoseći svoje tvrdnje pozivajuci se na bilateralni investicioni sporazum između Ruske Federacije i Savezne Republike Jugoslavije potpisan 1995. godine. Mjesto arbitraže još uvjek treba da se utvrdi“, navodi se u saopštenju.

Ova tvrdnja, kako navode,  dolazi pored tekućih CEAC-ovih potraživanja protiv Crne Gore pred UNCITRAL tribunalom te pred sudom na Kipru.

Pravne bitke sa stranim investitorima u kojima se Crna Gora nalazi dodatno utiču na negativnu percepciju poslovnog okruženja u zemlji i ukazuju na probleme koji muče pravosudni sistem Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

Vrhovni sud potvrdio presudu o odbijanju tužbenog zahtjeva

Vrhovni sud potvrdio je presudu Privrednog i Apelacionog suda, kojom je odbijen tužbeni zahtjev Centralnoevropske aluminijumske kompanije CEAC da se ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i njegov aneks, kojim je Uniprom preuzeo rukovođenje Kombinatom aluminijuma KAP, proglasi ništavim.

CEAC je izjavio reviziju zbog, kako tvrde njegovi predstavnici, bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. Sudije su u obrazloženju odluke navele da nije bilo povrede postupka, jer presude sadrže razloge o svim činjenicama i nemaju nedostatak zbog kojih se ne mogu ispitati, piše Pobjeda.

Time što nije usvojio predlog tužioca da se sprovede vještačenje kojim bi se utvrdio finansijski efekat ugovora o poslovno-tehnič- koj saradnji, prvostepeni sud nije učinio bitnu povredu postupka, niti je povrijeđeno pravo na pravično suđenje, niti je narušena jednakost stranaka u postupku“, navodi se u presudi.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *