Drugi dio sredstava za akcionare HTP “Onogošt”

Dodajte komentar

Akcionarima HTP “onogošt” Stečajni upravnik u stečajnom dužniku HTP “ONOGOŠT” AD Nikšić – u stečaju, obavještava vlasnike hartija od vrijednosti emitenta HTP “ONOGOŠT” AD Nikšić – u stečaju, da je dana 08.11.2016.godine, po ispunjenju svih procesnih uslova, na osnovu čl. 88., a u vezi čl. 86. Zakona o insolventnosti privrednih društava, i čl. 33. Zakona o privrednim društvima, odlučio o drugoj diobi dijela sredstava stečajne mase u iznosu od 1.300.000,00 €, na način što će dio sredstava stečajne mase u navedenom iznosu, raspodijeliti vlasnicima hartija od vrijednosti – akcija emitenta HTP “ONOGOŠT” AD Nikšić – u stečaju, shodno procentualnom učešću u vlasništvu, po spisku akcionara koji je od strane CDA Podgorica dostavljen stečajnom upravniku dana 13.03.2015.godine.

Isplata pripadajućih iznosa akcionarima koji posjeduju manje od 1,5 % vlasništva vrši se u svim filijalama Hipote-karne banke AD Podgorica, počev od 24.11.2016.godine“, navodi se u saopštenju stečajnog upravnika Ranka Radinovića.

Isplata pripadajućih iznosa akcionarima koji posjeduju 1,5 % i više vlasništva, i akcionarima pravnim licima, izvršiti će se prenosom sredstava sa žiro računa stečajnog dužnika po instrukcijama koje su vlasnici predmetnih hartija od vrijednost dužni dostaviti stečajnom upravniku odmah po oglašavanju ove odluke.

Sve informacije u vezi sa ovom obavještenjem se mogu dobiti na telefon stečajnog upravnika broj 069 021 201, a traženi podaci se mogu dostaviti na adresu Privrednog suda Crne Gore, na adresu sjedišta stečajnog dužnika, te putem maila: [email protected].

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *