Pregled štampe za 1. novembar: Novosti iz ekonomije

Dodajte komentar

Portal Bankar.me donosi pregled najvažnijih ekonomskih naslova u današnjim crnogorskim dnevnim novinama:

Vijesti

Planirali dug, ne ni sanacione mjere

Ministarstvo finansija prošle godine nije sprovelo aktivnosti na otklanjanju rizika od nestabilnosti javnih finansija zbog rasta javnog duga iznad 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je bila obaveza prema Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, konstatovala je Državna revizorska institucija (DRI).

Vladino rješenje ne treba preispitavati

Guverner Centralne banke Radoje Žugić smatra da Vlada ne treba da preispituje rješenje da se poreski dug naplaćuje imovinom dužnika, kako je to preporučila Državna revizorska institucija (DRI).

Nema para za isplatu socijale

Neizvjesno je kada će početi isplata socijalnih naknada za oktobar zbog toga što u protekla četiri mjeseca nije usvojen predlog rebalansa državnog budžeta.

Zabraniti isključivanje struje

Fondacija Banka hrane pozvala je Vladu da počne da primjenjuje član 198 Zakona o energetici, kojim se zabranjuje isključivanje sa mreže ranjivih kupaca, odnosno zdravstveno i socijalno ugroženih osoba bez obzira na eventualno neizmirene obaveze.

Dnevne novine

Plan sanacije ne obuhvata povećanje poreskih stopa

Centralna banka (CBCG) pripremila je preporuke za vođenje ekonomske politike koje će uskoro biti proslijeđene Vladi, saopštio je juče guverner CBCG Radoje Žugić, nakon potpisivanja Sporazuma o realizaciji kampanje Nedjelja štednje sa predstavnicima svih komercijalnih banaka koje posluju u Crnoj Gori.

U septembru u Crnoj Gori boravilo 250.540 turista

U Crnoj Gori u septembru boravilo 250.540 turista, 7,5 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Monstata.

Adriatic properties dostavio najpovoljniju ponudu

Ponuda kompanije Adriatic Properties, biznismena Petrosa Statisa, za kupovinu hotela Durmitor na Žabljaku ocijenjena je kao najpovoljnija, potvrdila je Dnevnim novinama stečajna upravnica pomenutog hotela Snežana Jović.

Dan

Javni dug povećan za 347 miliona

Državna revizorska institucija pripremila je godišnji izvještaj revizijama i aktivnostima za period od oktobra prošle godine do oktobra ove, koji će biti dostavljen parlamentu.

Dužnike da goni tužilaštvo, a ne poreska policija

Iako je ministar finansija Raško Konjević stopirao sistematizaciju u Poreskoj upravi kojom je predviđeno formiranje novih sektora i zapošljavanje preko 20 službenika radi formiranja sektora poreske policije, institucija na čijem je čelu Miomir M. Mugoša ipak nije uvrstila taj sektor u sistematizaciju.

Sa Vujicom o rebalansu

Na jučerašnjem užem sastanku Vlade dogovoreno je da se započne sa pripremama rebalansa budžeta, Zakona o budžetu za narednu godinu i eventualne izrade sanacionog plana, te da se te teme nađu na sjednici Komisije za ekonomska pitanja i politiku.

Ako se ne promijeni zakon, smanjiće plate

Centralna banka će u preporukama za vođenje ekonomske politike predložiti Vladi da se tekupv javna potrošnja finansira iz tekućih izvornih prihoda, pri čemu se ne smiju ugroziti životni standard građana i stope ekonomskog rasta, kazao je guverner Radoje Žugić.

Pobjeda

Profit NLB-a 8,7 miliona

Bankarski sektor u Crnoj Gori za devet mjeseci ove godine ostvario je profit od ukupno 23,5 miliona eura. Deset banakaje ostvarilo ukupni profit od 27,25 miliona eura, a pet je bilo u minusu od 3,7 miliona eura.

Zakon o zaradama se mora mijenjati

Centralna bankaje pripremila preporuke Vladi za vođenje ekonomske politike u narednoj godini, u koje je dominantno uključen sanacioni plan.Ovaj plan ne smije da ugrozi konkurentnost, stope ekonomskog rasta, dostupnost finansijskim tržištima, niti standard građana. On ne podrazumijeva povećanje poreza, ali preporučuje promjenu Zakona o zaradama u j avnom sektoru u dijelu principa fiskalne održivosti. To znači da se ne smije dozvoliti finansiranje tekuće javne potrošnje izvan tekućih izvornih prihoda.

Probijena većina fiskalnih pravila

Zakonom o budžetu za 2015. “probijena” je većina fiskalnih pravila, a ispunjenje indikator da tekući prihodi budu veći od tekućih izdataka.

U Godišnjem izvještaju o izvršenim revizijama od oktobra prošle do oktobra ove godine, koji je DRI juče proslijedila parlamentu, navodi se da nijesu ispunjeni indikatori koji se odnose na ostvarenje primarnog budžetskog suficita, učešća gotovinskog deficita javnog duga u BDP-u, te da prilikom planiranja budžeta nijesu poštovani obavezujući limiti potrošnje, koji se odnose na tekući i kapitalni budžet, kao i budžetsku rezervu.

 

 

 

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *