Krediti u švajcarskim francima: CEZAP traži kontrolu Hete

Dodajte komentar

Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) smatra da Ministarstvo finansija treba da se uključi u rješavanje problema sa kreditima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima tako što će poslati inspektore da obave kontrolu poslovanja faktoring kompanije Heta.

Ministarstvo finansija je nadležno da kontroliše rad Hete koja je dioničarsko društvo, a ponaša se kao da je finansijska organizacija. Ministarstvo treba da preduzme mjere da se Heta ponaša kao ostala dioničarska društva, rekao je Vijestima advokat CEZAP -a Dragomir Ćalasan.

Skupštinski Odbor za ekonomiju je nakon nedavno održane sjednice na kojoj je jedna od tema bila primjena Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima, uputio dopis Ministarstvu finansija tražeći da se izjasni o određenim odredbama zakona. Cilj zahtjeva bio je da se pomogne da se zakon primijeni i na kredite koje je Hipo Alpe Adria banka (HAAB) prenijela na faktoring kompaniju Heta. Odbor je zaključio da Ministarstvo, sa CBCG i bankarskim ombudsmanom, treba da pronađe model da se zakon primijeni na kredite prenijete na Hetu. Ministar finansija Radoje Žugić saopštio je nedavno da resor kojim rukovodi nije predlagao Zakon o konverziji i da zbog toga neće tumačiti njegove odredbe. On je pismeno obavijestio Odbor da autentično tumačenje odredbi zakona treba da daje zakonodavni organ.

Ćalasan je objasnio da više nema autentičnog tumačenja zakona, već da postoji samo sudsko.

Heta kao dioničarsko društvo raskida ugovore o kreditu koje nije zaključila. Ona je samo preuzela potraživanja i nema pravo raskida koje je nadležnost banke. Nadležnost Hete je samo naplata potraživanja. Uz to, Heta pravi nove otplatne liste za klijente što opet ne smije da radi dioničarsko društvo, nego samo finansijska organizacija. Obračunavaju zatezne kamate, a samo banka može da obračunava ugovorene zakonske kamate“, kazao je Ćalasan.

On je dodao da se Heta ponaša kao finansijska organizacija jer jo to dozvoljava Ministarstvo finansija.

Prema podacima CBCG, 280 kredita prenijeto je na faktoring kompaniju Heta. HAAB je, prema podacima CBCG, do polovine marta sa klijentima zaključila 306 aneksa ugovora o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, od ukupno 350 ponuda koje je prihvatila.

U Hrvatskoj zakon uspješno primijenjen

Ćalasan je kazao da je važno pitanje zašto Ministarstvo i CBCG ne kontrolišu ugovore o ustupanju potraživanja sa HAAB na Hetu. Radi se o fiktivnim ugovorima. Nema nigdje dokaza da je Heta platila HAAB naknadu za ustupljenja potraživanja. To dovodi u pitanje pravnu valjanost ugovora. Te ugovore kada banka ustupi treba da dostavi CBCG”, kazao je Ćalasan. On je rekao da je Zakon jasan i precizan i mora da se primjenjuje na sve kredite, kao i da je nesporno da CBCG nema pravo da kontroliše Hetu, te da je sporno što vrhovna monetarna institucija tumači zakon, Ćalasan je kazao da je Hrvatska nakon Crne Gore donijela zakon o konverziji koji su ministarstvo finansija i centralna banka te države uspješno primijenili u kratkom roku nad osam banaka.

Vijesti

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *