Manjinski akcionari Atlas-a ponovo izvisili

Dodajte komentar

Invest banka Mongenegro došla je u posjed 313 akcija Atlas banke, kao i ukupno 17,65 hiljada akcija Atlas mont fonda. Radi se o povezanim licima koje kontroliše Duško Knežević, piše Dan.

To je navedeno u izvještaju Centralne depozitarne agencije o netržišnim transakcijama za period od 25. do 30. januara ove godine, u koji je „Dan” imao uvid.Kako je navedeno u izvještaju CDA, pravnim prenosima dionica Atlas banke ukupne, nominalne vrijednosti 156,5 hiljada eura, kao i akcija Atlas fonda nominalne vrijednosti 5,9 miliona eura. Dionice su prenijete na IBM kroz dvije transakcije i to 197 akcija Atlas banke nominalne vrijednosti 98,5 hiljada eura, kao i 9,717 hiljada akcija Atlas fonda, čija je nominalna vrijednost 3,272 miliona prenijeta IBM-u 25. januara ove godine, a 29. januara na IMB je prenijeto 16 dionica Atlas banke nominalne vrijsdnosti 58 hiljada eura i 7,94 hiljada akcija Atlas fonda, nominalne vrijednosti 2,67 miliona.

Na taj način IBM je uvećao vlasništvo u Atlas banci za 0,75 odsto.

Nakon prenosa akcija, prema podacima iz CDA, IBM je povećao vlasništvo sa 8,87 odsto u Atlas banci na 9,62 odsto. Promijenjena je i vlasnička struktura u Atlas mont fondu, pa je tako, prema podacima CDA od 2. februara, IBM vlasnik 9,98 odsto akcija u tom fondu, dok je prema podacima CDA na dan 22. januara ove godine vlasnik 14,9 odsto akcija bio skriven iza IK zbornog kastodi računa, a takođe, nakon prenosa akcija, Futura import, koja je 22. januara imala 1,74 odsto vlasništva u fondu i nalazila se na 10 mjestu najvećih akcionara fonda, 2. februara nije bila na spisku najvećih akcionara.

Radi se o prenosu akcija povezanom privrednom društvu, jer je većinski vlasnik IBM-a zatvoreni investicioii fond Atlas mont u postupku transformacije sa 50,33 odsto akcija, Aglas invest ima 11,12 odsto, Atlas banka 9,23 odsto. Atlas grupa 6,73 odsto, a otvoreni investicioni fond Atlas mont u postupku transformacije vlasnik je 2,21 odsto IBM-a.

Manjinski akcionari Atlas fonda, koji su gdasali protiv plana razvoj gog fonda i nodnijsli zahtjeve za isplatu svog udjela smatraju da su oštećeni, s obzirom na to da je Atlas fond većinski vlasnik IMB-a, koja, kako tvrde, prenosom akcija u njeno vlasništvo nije dobila ništa.

U revizorskom izvještaju IBM-a za 2014. godinu, koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti navedeno je da banka obavlja transakcije sa povezanim licima, odnosno pravnim licima koja su članovi Atlas grupe, kao i ključno rukovodstvo banke, a transakcije uključuju plasmane, depozite, transakcije u stranoj valuti i slično. U izvještaju je navedeno da je IBM, zaključno sa 2014. godinom, po osnovu kredita potraživao od Atlas investa 158 hiljada eura, od Univerziteta Mediteran 2,18 miliona, od Atlas grupe 292 hiljade, od DZU Atlasmont 36 hiljada, kao i oročeni depozit u iznosu od tri miliona datog za Atlas grupu, 100 hiljada oročenog depozita za DZU Atlas mont i 1.4 miliona od Atlas banke.

Iz Atlas grupe nijesu odgovorili na pitanja „Dana” po kom osnovu su akcije na tržišnim gransakcijama ustupljene IBM-u, odnosno da li se radilo o prodaji ili ustupanju akcija.

Atlas fond dužan js da isplati 3.4 miliona eura nesaglasnim akcionarima u čijem je vlasništvu 19,7 odsto akcija. Akcije su prenijete na IBM, pakon što je KHOV rješenjem od 21. januara obavezala DZU Atlas mont da svakodnevno dostavlja Komisiji podatke o isplatama nesaglasnih akcionara i stanju novčanih sredstava fonda u periodu od 22, januara do 15. februara, čime je, po mišljenju malih akcionara fondu produžen rok za isplatu njihovih udjela, iako je zakonski rok od godinu istekao i prije rješenja KHOV.

Dan

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *