Od Šotre 19 akcionara traži 729.000 eura

Dodajte komentar
Boiša Šotra

Akcionari koji su glasali protiv programa razvoja zatvorenog investicionog fonda Eurofonda, njih 19, juče su tužili fond i izvršnog direktora Bojšu Šotru i Društvo za upravljanje investicionim fondovima Euroinvest. Društvo takođe zastupa Šotra kao izvršni direktor.Tužbu su podnijeli: Milena Miljanić, Marko i Dijana Pavlićević, Željko Đukanović, Saša Kovačević, Andrej Vernik, Albert Jocović, Igor Strugar, Vojka Popović, Ilija Rađenović, Milorad Vulanović, Ana Smatlik, Valentina Ivanenko, Dragan Laketić, Slađana Malović, Đorđije Delević i akcionari koji se nalaze iza tri kastodi računa Crnogorske komercijalne banke. Akcionari traže da im fond ukupno isplati preko 729.000 eura. Oni traže i da im se isplati i zatezna kamata, računajući od 25. decembra prošle godine. U tužbi akcionari traže da im se novac isplati u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude.

U tužbi oni podsjećaju da su prije skupštine akcionara, koja je održana 16. decembra 2014, obavijestili Eurofond da će glasati protiv odluke o usvajanju programa razvoja ZIF Eurofond. Na skupštini su i glasali protiv.

Nakon skupštine u zakonom predviđenom roku, navode akcionari, podnijeli su zahtjev za otkup akcija.

Do danas tuženi nije isplatio nesaglasne akcionare, što je konstatovala i Komisija za hartije od vrijednosti rješenjem od 21. januara ove godine navode akcionari u tužbi. Komisija za hartije od vrijednosti, podsjetimo, naložila je 21. januara ove godine, društvu Euroinvest koje upravlja zatvorenim Investicionim fondom Eurofond da u roku od 30 dana otkloni nezakonitosti i isplati ukupno oko 5,7 miliona eura nesaglasnim akcionarima.

Tu zakonsku obavezu Euroinvest nije ispunio u roku od godinu, a rokovi su, kako je KHOV utvrdila, isticali od 17. decembra do 16. januara. Prema Zakonu o investicionim fondovima, Euroinvest je trebalo da nesaglasne akcionare isplati godinu od podnošenja zahtjeva za isplatu.

Nesaglasni vlasnici akcija ZIF Eurofond tražili su, podsjetimo, da im za izlazak iz fonda bude isplaćeno ukupno oko 5,7 miliona eura, koliko je krajem 2014. godine iznosio tromjesečni prosjek neto vrijednosti jedne akcije.

Sličnu mjeru KHOV je preduzela i protiv DZU Atlas Mont, koje, takođe, u zakonskom roku nije isplatio 137 nezadovoljnih akcionara.

Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *