1000+: Trećina kredita za mlade bračne parove

Dodajte komentar

Nastavkom akcije 1000+ Vlada želi da, između ostalog, omogući mladim bračnim parovima starosti do 35 godina da pod povoljnijim uslovima dođu do sopstvenog krova nad glavom.

Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu turizma i održivog razvoja Marko Čanović kaže za Pobjedu da je određivanje posebne ciljne grupe, u okviru nastavka akcije sprovedene prije pet godina, način da se sistemski pomogne mladim ljudima da dođu do stana, kao preduslova za lakše osamostaljivanje i stvaranje porodice.Imajući u vidu da u prethodnom projektu mladi ljudi, odnosno mladi bračni parovi nijesu posebno identifikovani, sada smo kao vrlo značajnu definisali upravo tu grupu budućih korisnika stambenih kredita pod povoljnim uslovima. Članom 5. odluke o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stambenih objekata za socijalno stanovanje definisane su ciljne grupe kojima će se dodijeliti dugoročni krediti pod povoljnim uslovima. U okviru toga 30 odsto od ukupnih kredita namijenjeno je bračnim supružnicima koji im^ju do 35 godina života ističe Čanović.

Očekuje se veliki odziv

On napominje da su precizno navedeni uslovi za dodjelu dugoročnih kredita.

Predviđeno je da je korisnik crnogorski državljanin koji rješava stambeno pitanje u mjestu prebivališta, kao i da korisnik i član porodičnog domaćinstva nemaju u svojini ili susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za kredit.

Očekujem da će se značajan broj mladih ljudi prijaviti na javni poziv za koji će biti raspisan u drugoj polovini februara i trajaće mjesec kaže Čanović.

Povoljnosti

Na pitanje da li jedan prosječni bračni par sa prosječnim primanjima (485 eura) može priuštiti podizanje stambenog kredita po sadašnjim kamatama, Čanović ističe da su uslovi kreditiranja u projektu 1000+ najpovoljniji na tržištu, jer se može dobiti kredit do 50.000 eura, u zavisnosti od opštih uslova kreditne sposobnosti komercijalne banke i odgovarajuće visine prihoda korisnika.

Period trajanja kreditnog zaduženja je 20 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 3,99 odsto. Iznos anuiteta za otplatu dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta ne može preći iznos od 40 odsto ukupnih neto mjesečnih prihoda korisnika, odnosno porodičnog domaćinstva u slučaju udruživanja sredstava –  ističe direktor Direktorata za stanovanje.

Čanović precizira da se dugoročni kredit može dodijeliti korisniku čiji kumulativni prihod u odnosu na broj članova domaćinstva iznosi do 600 eura za podnosioca zahtjeva, 420 eura za svakog drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva i do 300 eura za svakog maloljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva.

Ukoliko za kredit konkuriše mladi bračni par sa primanjima koje ste naveli, to znači da njihova prosječna primanja u iznosu od 970 eura omogućavaju da kroz naš projekat 1000+ stanova mogu riješiti stambeno pitanje na adekvatan način i bez velikog opterećenja za mjesečne prihode koje imaju – kaže Čanović.

Ispod evropskog prosjeka

Prema Čanovićevim riječima, Crna Gora ima stambeni fond od 247.354 stana, uključujući i značajan broj stanova za sezonsko korišćenje.

Manje od 300 stambenih jedinica dolazi na 1.000 stanovnika, što je ispod prosjeka EU koji iznosi 430 stambenih jedinica. Imajući u vidu da je prosječna površina po stanovniku samo 25 metara kvadratnih, u odnosu na prosjek od 34 kvadrata u EU, gradnja novih stambenih jedinica je nedovoljna – kaže on.

Više od 18.000 podstanarskih domaćinstava

Čanović naglašava da postoji značajna potreba za dodatnom gradnjom, naročito za domaćinstva sa niskim i srednjim primanjima, koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Crnoj Gori ima 192.242 domaćinstva, od kojih je više od 18.000 u podstanarskom statusu navodi Čanović.

On precizira da je karakteristika aktuelne situacije na tržištu nedostatak velikih stambenih jedinica po pristupačnim cijenama, zbog nedovoljnog obima novogradnje, kao i visoke cijene na tržištu.

Procjenjuje se da je potrebno da se izgradi 20.000 do 25.000 jedinica da bi se pokrile urgentne potrebe za stambenim prostorom.

Izvor: Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *