Privredna komora nagrađuje najbolje

Dodajte komentar

Privredna komora Crne Gore (PKCG) raspisala je konkurs za dodjelu nagrada za prošlu godinu, na koji se prijave mogu dostavljati do 11. marta.

PKCG je pozvala sve članice i organe, odbore udruženja, privredne asocijacije, institucije i pojedince da daju predloge za nagrade.

Komora će dodijeliti nagrade za uspješno poslovanje, društvenu odgovornost, inovativnost i unaprijeđenje menadžmenta, dok se na konkurs mogu prijaviti članice Komore, kao i pojedinci ili grupe.

Osnovni kriterijumi za dodjelu nagrade za uspješno poslovanje su ostvareni prihod, rezultati poslovanja, učešće izvoza u ukupnom prihodu, zaposlenost, uvođenje novih tehnologija i inovacija, sistem kvaliteta roba i usluga i odnos prema društvenoj zajednici”, navodi se u konkursu.

Za dodjelu nagrade za društvenu odgovornost osnovni kriterijumi su posvećenost održivom ekonomskom razvoju, odnos prema zaposlenima, društvenoj zajednici, društvu u cjelini i odnos prema životnoj sredini.

U pozivu se navodi da su za dobijanje nagrade za inovativnost osnovni kriterijumi inovacija, koja za rezultat ima stvaranje novih proizvoda, tehnologija i usluga kao i značajno unaprijeđenje postojećih, u skladu sa potrebama tržišta, kao i inovacija procesa kao primjena novog ili značajno poboljšanog načina proizvodnje ili realizovane usluge.

Kriterijumi su i inovacija organizacije kao primjena novih ili znatnih promjena u strukturi ili menadžmentu kompanije, s namjerom da se poboljša korišćenje znanja, kvaliteta proizvoda ili usluga, ili poveća efikasnost poslovnih tokova, marketinška inovacija, kao primjena nove marketinške metode, uključujući značajne promjene u dizajnu proizvoda, pakovanju, plasmanu, promociji proizvoda i naplaćivanju proizvoda.

Nagrada za unaprijeđenje menadžmenta dodjeljuje se pojedincima na osnovu kriterijumima da su ličnim doprinosom postigli izuzetne rezultate na planu upravljanja i rukovođenja, kao i unaprijeđenju sistema menadžmenta.

Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je osim uobičajene prijave sa obrazloženjem, za sve četiri vrste nagrada, priložiti dokumentaciju na osnovu koje se vrednuju postavljeni kriterijumi i ispunjen upitnik koji se nalazi na našem sajtu”, navodi se u konkursu.

Nagrade će biti dodijeljene na Dan Komore, 21. aprila 2016. godine.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *