Odložena obaveza NLB-a o preuzimanju udjela manjinskih akcionara

1 komentar

Komisija za hartije od vrijednosti prihvatila je zahtjev slovenačke Nove Ljubljanske banke da se do okončanja sudskog postupka i pravosnažne presude Upravnog suda odgodi izvršenje većeg dijela nedavno donijetog rješenja KHOV o preuzimanju NLB Montenegrobanke iz Podgorice.Za preuzimanje ovog emitenta, NLB bi trebalo da objavi javnu ponudu za otkup preostalih 0,64 odsto (ili 74.656) akcija banke i da za tu namjenu izdvoji dodatnih 2,17 miliona eura. Slovencima je 22. decembra posebnim rješenjem regulator na tržištu kapitala naložio da sprovedu preuzimanje banke iz Podgorice, budući da su oni smatrali da ne podliježu toj zakonskoj obavezi.

NLB je, međutim, protiv rješenja KHOV 25. decembra prošle godine podnio tužbu pred Upravnim sudom. KHOV je prema novom rješenju i datom obrazloženju prihvatio zahtjev Slovenaca da se odgodi izvršenje do pravosnažnosti presude, jer bi „tužiocu mogla biti nanijeta šteta“, budući da se slovenačkom NLB dd, kao podnosiocu zahtjeva za odlaganje izvršenja predmetnog rješenja, nameću finansijske obaveze u iznosu od 2,17 miliona eura.

Taj iznos, kako je utvrdio KHOV, ne bi mogao biti vraćen podnosiocu zahtjeva, u slučaju da dobiju spor pred Upravim sudom, bez novog sudskog spora za povraćaj novca. Odredbom člana 13 Zakona o upravnom sporu propisano je da tužba, po pravilu, ne sprečava izvršenje upravnog ili drugog akta protiv koga je podnijeta, dok je stavom 3 istog člana propisano da organ čiji se akt izvršava može odložiti izvršenje, ako to nije u suprotnosti sa javnim interesom. KHOV je utvrdio da odlaganje izvršenja ovog rješenja nije u suprotnosti javnom interesu.

Većinski vlasnik NLB Montenegrobanke je početkom decembra kupio na berzi 1,36 odsto akcija, koje su bile u vlasništvu EBRD-a, za 4,62 miliona eura, ili po prosječnoj cijeni od 29,1 euro, po kojoj je sad dužan da u postupku preuzimanja ponudi otkup dionica i preostalim akcionarima. Važećim Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava propisano je da kada fizičko ili pravno lice stekne vlasništvo veće od 30 odsto pojedinog društva, dužno je da za svako dalje sticanje akcija tog emitenta objavi naknadno i ponudu za preuzimanje društva.

Pobjeda

Podijeli ovaj članak
1 Komentar
  • 1,36 odsto akcija platilu su EBRD 4,62 miliona EUR a svojevremeno 2002 kupili od “države” crne gore skoro celu Montenegrobanku za 5 miliona EUR. A samu zgradu sedišta banke su prodali istoj “državi” za njenu UDBU za 8 miliona EUR. Dobri neki prodavci i kupci………

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *