DRI: Nacrt Zakona o Centralnoj banci nije po Ustavu

1 komentar

Senat Državne revizorske institucije (DRI) ukazao je da Nacrt zakona o Centralnoj banci (CBCG) treba uskladiti sa Ustavom kojim je definisano da je revizija CBCG u nadležnosti DRI, kazao je juče za “Vijesti” predsjednik Senata DRI Milan Dabović.

Senat DRI dostavio je Ministarstvu finansija primjedbe i sugestije na nacrt zakona o CBCG o kome je završena javna rasprava. U Nacrtu koji je pripremila sama CBCG traži se da se DRI ograniči pravo da vrši samo reviziju operativnih troškova, ne ciljeva i zadataka Centralne banke. Nacrtom se predlaže i izmjena zakona o DRI.

Senat DRI je ukazao da sa stanovišta ustavnog poretka nije dobro rješenje da se zakonom o jednom državnom organu ukidaju nadležnosti drugog državnog organa.

“Senat DRI cijeni važnim ukazati da predlagač zakona, u ovom i svim drugim slučajevima, mora voditi računa da ne povrijedi odredbu člana 145 Ustava koji utvrđuje da zakon mora biti saglasan sa Ustavom. Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o CBCG u članu 76a predviđa se da ‘reviziju finansijskog poslovanja Centralne banke, DRI vrši u dijelu njene operativne efikasnosti upravljanja, ne ispitujući ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcije Centralne banke’. Ta odredba moguće je u koliziji sa odredbom člana 144 Ustava koji utvrđuje nadležnosti DRI”, kazao je Dabović.

On je objasnio da Ustav utvrđuje da DRI, kao vrhovni organ državne revizije „vrši reviziju zakonitosti i uspješnosti upravljanja državnom imovinom i obavezama, budžetima i svim finansijskim poslovima subjekata čiji su izvori finansiranja javni ili nastaju korišćenjem državne imovine”.

“Ovom ustavnom odredbom, bez ograničenja, CBCG je subjekt revizije i u nadležnosti je DRI”, istakao je Dabović.

On je kazao da je posebno važno da se naglasi da nije, sa stanovišta ustavnog poretka i uređenosti sistema organizacije državnih organa, dobro Zakonom o CBCG uređivati pitanje nadležnosti DRI kao vrhovnog organa državne revizije.

Senat DRI smatra da sa predlagačem zakona (Ministarstvom finansija) i skupštinskim Odborom za ekonomiju, finansije i budžet treba dodatno razmotriti ta pitanja kako bi se obezbijedio prijedlog koji bi imao ustavno utemeljenje, izbjegla kolizija zakona i ispunile međunarodne obaveze države.

“Ova pitanja bi trebalo usaglasiti prije utvrđivanja predloga zakona kako bi parlamentu uputili, sa stanovišta Ustava, nesporan zakonski tekst”, naglasio je Dabović.

CBCG je nova rešenja obrazložila potrebom usklađivanja Zakona o DRI sa poglavljem 17 u pregovorima sa EU koje se odnosi na ekonomsku i monetarnu politiku.

Predsjednik Odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović (SNP) kazao je da Nacrt zakona o CBCG služi samo da parafira i formalizuje ideje i viziju koju funkcioneri CBCG imaju o sebi i instituciji u kojoj su zaposleni. Naveo je i da obrazloženje da se nova rješenja predlažu zbog usklađivanja sa pravnim tekovinama EU nemaju utemeljenje, jer za neke odredbe ne postoji potreba da se usklađuju.

Da DRI kontroliše CBCG je obaveza iz pregovora sa EU

Dabović je podsjetio da je Skupština, vodeći računa o ustavnoj poziciji Centralne banke prilikom izmjena i dopuna Zakona o državnoj revizorskoj instituciji, u julu 2014. godina korigovata u tom zakonu odredbu koja se odnosi na CBCG.

On je dodao da je izmjena bila u cilju realizacije obaveze iz pregovoračkog poglavlja sa EU 32 „Finansijska kontrola” koja se tiče usaglašavanja zakonodavnog okvira eksterne revizije s međunarodnim revizorskim standardima vrhovnih revizorskih institucija.

“Tako je sada važeća odredba da Državna revizorska institucija vrši reviziju finansijskih iskaza Centralne banke Crne Gore vodeći računa o samostalnosti CBCG u ostvarivanju ciljeva i izvršavanju njenih ustavnih funkcija. Predlog zakona o DRI jednoglasno je utvrdio Odbor za ekonomiju”, kazao je Dabović.

Izvor: Vijesti

Podijeli ovaj članak
1 Komentar
  • Iako je misljenje RI vodjeno uskim interesnim definicijama, arguemtnacija u cjelosti stoji.

    I nekako potpuno zaokruzenje jedne totalno intitucionalno i regulatorno neuspjesne godine za CB CG, sto potvrdjuje da u zemljama u razvoju uspavljivanje na lovorikama vodi u visoku rizicnost… Bice da cemo sljedecih tri godine placati sistemski cijenu ovakvog kraha ponasanja i rada CB CG.
    Stetea, profil koji je svaki radni dan svoje karijere proveo u CB CG odlazi s mrljom koju je sam dozvolio i generisao.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *