1000+ stanova: Cijena ne smije preći 1.090 eura po kvadratu

Dodajte komentar
Ilustracija

Vlada je juče pozvala investitore, odnosno građevinska preduzeća da se najkasnije do 12. februara prijave za učešće u projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima „Hiljadu plus stanova“.

Pozivom je predviđeno da kupoprodajna cijena metra kvadratnog neto površine individualnog stambenog objekta, koja se obezbjeđuje kreditnim sredstvima projekta, ne može biti veća od 1.090 eura. Cijena neto korisne površine individualnog stambenog objekta može biti do 1.200 po kvadratnom metru u izuzetnim slučajevima, pri čemu korisnici koji odaberu takve objekte moraju da iz svojih sredstava doplate razliku.

Poziv se odnosi na građevinska preduzeća koja dostave dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata i listu izgrađenih objekata stambenog ili stambeno-poslovnog karaktera u posljednje četiri godine, odnosno od registracije investitora. Investitor za učešće u projektu može ponuditi objekte za koje je izdata građevinska dozvola od 1. januara 2011. godine do zaključivanja poziva, kao i one koji su izgrađeni i/ili u skladu sa tehničkim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta u oblasti izgradnje objekata.

Investitor može ponuditi i objekte koji su građeni ili projektovani u skladu sa odredbama zakona kojim se definiše izgradnja objekata, kojim su propisani uslovi za pristup i kretanje osoba smanjene pokretljivosti i u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata i uslovi i način obezbjeđenja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osoba smanjene pokretljivosti ili sa invaliditetom.

U pozivu je objašnjeno da je za izgrađene objekte potrebno dostaviti tehničku dokumentaciju, revidiran glavni projekat i građevinsku dozvo lu, garanciju ponude u visini od dva odsto od predračunske vrijednosti objekta, plativu na prvi poziv i izvod iz katastra nepokretnosti.

Neophodno je i dostavljanje ponude sa iznosom fiksne cijene stana po metru kvadratnom neto površine, dinamikom izgradnje, obavještenjem o početku izgradnje i izvodom iz glavnog projekta. Potrebno je dostaviti i biznis plan, lokaciju i opis projekta, plan dispozicije stambenih jedinica, opis nepokretnog inventara i opreme, ugovor o građenju i upotrebnu dozvol

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *