Šta Vlada planira da privatizuje iduće godine

Dodajte komentar

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte na danas održanoj 14. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, utvrdio je Prijedlog odluke o planu privatizacije za 2016. godinu i uputio ga Vladi na usvajanje.

Iz Vlade je saopšteno da je odluka o planu pripremljena u skladu sa Zakonom o privatizaciji privrede, a na osnovu dostavljenih prijedloga ministarstava, državnih fondova i tenderskih komisija Savjeta.

“Odlukom su utvrđeni ciljevi i metode privatizacije, sa spiskom društava i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju, te uslovima i rokovima za njihovu realizaciju, kao i lokaliteti koji će se turistički valorizovati. Poseban dio Odluke odnosi se na socijalne aspekte privatizacije”, kazali su u Vladi.

Poručuju da će odluka o planu bićti realizovana posredstvom tenderske prodaje akcijskog kapitala, te modelom privatno-javnog partnerstva i prodajom akcija državnih fondova na berzi.

“Kada je riječ o tenderskoj prodaji, Odlukom je predviđeno da će se nastaviti sa sprovođenjem već objavljenih tendera za Institut dr Simo Milošević i Novi duvanski kombinat. Pripremiće se i sprovesti tenderi za privatizaciju društava Montecargo, Montenegro airlines, Marina Bar, Luku Bar, HG Budvanska rivijera, HTP Ulcinjska rivijera i Instituta za crnu metalurgiju”, kazali su u Vladi.

Na osnovu modela privatno-javnog partnerstva otpočeće se, ili nastaviti, postupci turističke valorizacije: VTK Mediteran Žabljak, Donja Arza Herceg Novi, Turistički kompleks Ecolodge Vranjina, Kolašin 1600, Bjelasica i Komovi, Lokalitet između Njivica i ušća Sutorine, Velika plaža Ulcinj, Ada Bojana Ulcinj, Vojno-turistički kompleks “Bigovo- Trašte” Kotor, Kraljičina plaža (Dubovica 1), HTP “Ulcinjska rivijera” AD  Ulcinj – Kamp Neptun, lokalitet predviđen  za nautičko-turistički kompleks u Kotoru (NTC Marina Kotor), Uvala Masline – “Utjeha” za rt Odrač u Baru,Vojno-turistički kompleks “Valdanos” Ulcinj, Kasarna “Gornji Klinci”- Herceg  Novi, Dobra luka Herceg Novi, Skladište “Morinj” Kotor, Skladište “Dobre vode” Bar, Skladište “Kopita” Kolašin, Skladište”Rakite” Herceg Novi, Motel Šas sa Vladimir ekonomijom Ulcinj, Skijalište “Savin kuk” Žabljak, Lokalitet “Kabala for” Herceg Novi, Vojno-turistički kompleks “Ostrvo cvijeća“ i zemljište Prevlaka, lokaliteti obuhvaćeni Prostornim planom posebne namjene”Bjelasica i Komovi” – Cmiljača, Lokalitet “Buljarica” – opštine Bar i Budva, Lokalitet “Gornji Ibar” Rožaje, Lokacija u okviru nepokretnog kulturnog dobra „Kulturno-istorijske cjeline Virpazar“ i Pošta Crne Gore AD Podgorica.

Na današnjoj sjednici Savjet je prihvatio i Informaciju o aktivnostima na realizaciji Ugovora o kupoprodaji hotela “As” između HTP Budvanska rivijera, Vlade Crne Gore i AD ZAO Nega tours Moskva, zaključenog 24.maja 2002.godine, te Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela “As” između Vlade Crne Gore i AD ZAO Nega Tours istog dana i Aneks br.1 Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela “As“ između Vlade Crne Gore, AD ZAO “Nega tours” i “Montena Invest” LTD. zaključenog 17.februara 2014.godine.

“Nakon razmatranja Informacije, Savjet je predložio Vladi da zaduži Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zaštitnicu imovinsko pravnih interesa Crne Gore da, u ime Vlade Crne Gore, u roku od 15 dana pokrene postupak raskida Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela “As” i Aneksa br.1 Ugovora, kao i Ugovora o kupoprodaji hotela. U saradnji sa  HG “Budvanska rivijera” pokrenuće se i procedura za aktiviranje i naplatu bankarske garancije”, kazali su u Vladi.

Savjet je predložio Vladi da, u skladu sa Ugovorom o prodaji udijela u “Montenegro defence industry” d.o.o Podgorica, imenuje revizorsku kuću za nadzor ispunjenja  ugovornih obaveza Kupca (Konzorcijuma kompanija “A.T.L. – Atlantic Technologies“ Ltd iz Izraela i “CPR-Impex“ iz Republike Srbije).

Na sjednici Savjeta donešena je i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Tenderske komisije za valorizaciju lokaliteta “Buljarica“, na teritoriji opština Bar i Budva.

CdM

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *