U Srbiji dva ugovora o kreditu proglašena ništavnim

Dodajte komentar

Kako prenosi srbijansko Udruženje bankarskih klijenata „Efektiva“, u dva sudska postupka na sudovima u Beogradu donesene su prvostepene presude kojima se dva ugovora o kreditu proglašavaju ništavnim.

Radi se o kreditima u kojima su banke jednostrano povećavale kamatu tokom otplate. Dužnici su zbog toga sudski zahtijevali poništenje ugovora. Budući da su banke prije toga pokrenule postupke prinudne naplate odnosno prodaje nekretnina pod hipotekom, u jednom od sporova dobijena je privremena mjera kojom se zabranjuje prodaja nekretnine do okončanja spora.
Obrazloženje sudova za presude je da je banka jednostranim povećavanjem kamate dužnika dovela u nepovoljan i neravnopravan položaj, kao i u poziciju nejednakosti uzajamnih davanja ugovornih strana, što je suprotno osnovnim načelima Zakona o obveznim odnosima.

Sporovi su vođeni pred različitim sudovima. Jedan spor je vođen pred Trećim osnovnim sudom, a drugi na Višem sudu u Beogradu, što ukazuje na jednakost sudske prakse na različitim sudovima. Obrazloženje oba Suda za takvu odluku jest da je ugovorena promjenjiva kamata neodrediva ugovorna obveza. Kamata je bitan element ugovora. Ugovaranjem jednostrane promjene kamate u skladu s promjenama poslovne politike banke i promjenama nepoznatih tržišnih uslova, banka je sebi dala za pravo da kamatu povećava po svojoj volji i time zaobiđe pravu svrhu zaključenja ugovora.

Ako te dvije presude postanu prvostepene, to će značiti da svaka strana mora vratiti drugoj strani novac koji je od nje primila. Budući da su uplate bile dinarske, dužnici će bankama morati vratiti dinarsku sumu kredita koju su dobili na početku otplate, a banke će dužnicima morati vratiti sve njihove dinarske uplate bankama do trenutka poništenja ugovora. Razlika koju će dužnici morati nadomjestiti bankama u tome slučaju daleko je manja od sume koju bi oni morali vratiti po trenutno važećem planu otplate ili obračunu banke.

Banke protiv kojih su donesene te presude su Raiffeisen Bank i Hypo Bank. Podsjećamo, to je već druga po redu presuda protiv Raiffeisen Bank, postoji u Srbiji i presuda o poništenju ugovora od prošle godine (decembar 2013.).

Klijenti su tužili banke jer su povećavale kamatne stope po svom nahođenju. Tako je u prvom slučaju sa 5,3% godišnje, kamata povećana na 6.3%, dok je u drugom slučaju njezin rast bio dva postotna boda. Oba kredita bila su stambena, zaključena sredinom 2008.

Najzanimljivije je u svemu to šta se dogodilo sa stanovima koji su bili predmet ugovora. Sud je za te stanove ukinuo hipoteke i vlasnici ih mogu prodati i namiriti preostali dug banci.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *