Parlament u ponedjeljak usvojio brojne ekonomske zakone

Dodajte komentar

Na jučerašnjoj skupštinskoj sjednici usvojen je Predlog zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze. Iz Vlade je ranije saopšteno da su osnovni razlozi za donošenje tog zakona ublažavanje efekata ekonomske krize, koja je uzrokovana padom privrednih aktivnosti i smanjenjem naplate javnih prihoda, a što se odrazilo na povećanje budžetskog deficita, javnog ali i poreskog duga. 

– Ovim zakonom se kao mjera podrške poreskim obveznicima sa problemima likvidnosti, zbog poremećaja na tržištu i unutrašnjih slabosti, ali i uticaja ekonomske krize na globalnom nivou, predlaže otpis kamate na poreske i carinske dažbine, koje su dospjele za plaćanje do 30. novembra tekuće godine – naveli su predstavnici Vlade, prilikom rasprave o predloženom zakonskom rješenju.

Predloženo zakonsko rješenje važiće za one poreske obveznike, koji izmire svoje dospjele poreske obaveze u roku od 30 dana, od dana stupanja ovog zakona na snagu.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Skupština je usvojila i Predlog dopuna zakona o porezu na dobit pravnih lica. Osnovni razlozi za donošenje su stimulisanje poreskih obveznika da plate porez na dobit u zakonski propisanom roku, kako bi ostvarili pravo na umanjenje poreske obaveze.

Parlament je usvojio i Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2012. godinu sa izvještajem o reviziji, kao i predloge finansijskih izvještaja sa izvještajima o radu nezavisnih regulatornih tijela za prošlu godinu.

Zeleno svijetlo dobio je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika, kao i predlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na premije osiguranja i o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Takođe, Skupština je dala saglasnost na  Statut Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Pralament je juče usvojio i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, kao i predloge zakona o platnom prometu, o zaštiti potrošača, o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza i o sigurnosti pomorske plovidbe.

Usvojen je i godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti o stanju na tržištu hartija od vrijednosti u prošloj godini, dok je za Predlog koncesionog akta za dodjelu koncesije za rekonstrukciju i privredno korišćenje lučnih terminala za pretovar kontejnera i generalnog tereta u Luci Bar Skupština dala saglasnost.

Pobjeda.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *