CBCG: Usvojene preporuke Vladi za vođenje ekonomske politike

Dodajte komentar

Na sjednici Savjeta CBCG, održanoj 3. oktobra 2013. godine, usvojene su preporuke Vladi Crne Gore za vođenje ekonomske politike.

Na sjednici je konstatovano da se u ovoj godini očekuje umjerena stopa rasta BDP-a, ali da treba imati u vidu da će na nju uticati veliki broj pozitivnih faktora, čije će dejstvo biti ograničeno u sljedećoj godini.

U domenu fiskalne politike su preduzete značajne mjere u cilju fiskalne konsolidacije, koje daju pozitivne efekte, ali su i dalje pristune brojne ranjivosti u fiskalnom sektoru, te će biti potrebne i dalje mjere fiskalne konsolidacije.

Realni sektor i dalje ima problem sa nelikvidnošću. Supervizorski podaci ukazuju da se situacija u bankarskom sektoru popravila i da je nivo loših kredita na kraju avgusta iznosio 17,4%, što je najniži nivo od počekta godine.

Takođe, došlo je do blagog porasta kreditne aktivnosti i noovodobreni krediti u prvih osam mjeseci ove godine su iznosili 485 miliona eura, a depoziti su u odnosu na početak godine povećani za 8,3%. Banke su visoko likvidne i raspoloživa likvidna sredstva su dostigla iznos od 640 miliona, što je za 45% više u odnosu na kraj godine.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Polazeći od ovakvog ambijenta formulisane su preporuke za vođenje ekonomske politike u 2014. godini.

Preporuke su grupisane u sljedeće oblasti:

 • Preporuke u oblasti institucionalnog ambijenta i deregulacije;
 • Preporuke u oblasti poljoprivrede i šumarstva;
 • Preporuke u domenu industrije;
 • Preporuke u uslužnom sektoru;
 • Preporuke u domenu obrazovanja i tržišta rada;
 • Preporuke u domenu fiskalne politike;
 • Preporuke u domenu finansijskog sistema;
 • Preporuke u domenu ekonomskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnih integracija;
 • Preporuke u domenu ekologije i održivog razvoja i
 • Preporuke u ostalim oblastima.

Kao deset ključnih preporuka navedeno je:

 • Zaustavljanje dalje tendencije rasta javnog duga
 • Usvajanje fiskalnih pravila
 • Zaustavljanje (ograničivanje) daljeg izdavanja garancija
 • Određivanje strateškog pravca razvoja KAP-a
 • Intenziviranje aktivnosti u cilju otvaranja pregovora u poglavljima 23 i 24
 • Priprema za novi talas SDI (koji se očekuje nakon okončanja krize)
 • Supstitucija strane radne snage sa domaćom radnom snagom
 • Propisivanje najviše dozvoljene ugovorne kamatne stope
 • Izgradnja novih kapaciteta u oblasti energetike
 • Unapređenje institucionalnog ambijenta.
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *