Sumorne prognoze MMF-a za oporavak crnogorske ekonomije

Dodajte komentar

Vraćanje nivoa javnog duga na nivo iz 2008. godine, posmatran kao učešće u BDP-u u narednih 10 godina, zahtijevaće održive fiskalne napore kako bi se smanjio javni dug na odgovarajuće nizak nivo u srednjem roku, zaključak je MMF-a nakon konsultacija sa Crnom Gorom.

Nedavne fiskalne mjere nadležnih organa su pozdravljene jer će zaustaviti tempo akumulacije duga u 2013, ali će te mjere morati da budu nastavljene u 2014. kako bi javni dug bio usmjeren u pravcu daljeg smanjenja – navodi se u zaključcima izvršnog odbora MMF-a od 22. jula ove godine.

Javni dug je naglo porastao poslednjih godina, jer se ispostavilo da se strukturalni deficiti na kraju kreditne ekspanzije teško mogu riješiti.

Nadležni organi su izvršili značajna fiskalna usklađivanja u 2012, ali je nivo duga nastavio sa rastom i dostigao 52 odsto na kraju godine –ukazuju iz MMF-a, uz napomenu da je preduzeto i nekoliko značajnih mjera kako bi bio podržan ambiciozni budžet za 2013, čiji je cilj strukturalno usklađivanje od 1¾ procentna poena, uključujući zamrzavanje penzija i povećanje PDV-a.

Ograničenja po pitanju finansiranja i rizik gubitka pristupa tržištu koji su naglašeni nedavnim talasom globalne averzije prema riziku i dalje će biti predmet zabrinutosti dok potrebe za finansiranjem ne oslabe.

U MMF-u smatraju da je oporavak Crne Gore od kraha kreditne ekspanzije u 2008. usporen dužničkim opterećenjem koje je i dalje prisutno u privatnom sektoru.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Proizvodnja se smanjila u 2012. zbog neobično jake zime i pada proizvodnje aluminijuma, jer se finansijsko stanje problematičnog Kombinata aluminijuma pogoršavalo. Aktivnost je nastavljena početkom 2013, kada su povoljniji vremenski uslovi doveli do naglog rasta proizvodnje struje, ali sektor metala i dalje usporava aktivnost – navodi se u zaključcima.

Usklađivanje bankarskog sektora je u poodmakloj fazi poslije kolapsa kreditnog mjehura, ali se banke bore sa velikim udjelom nekvalitetnih kredita.

Banke su agresivno prodavale NPL-ove faktoring kompanijama, ali su one sporo napredovale sa rješavanjem ili restrukturiranjem problematične aktive, ostavljajući privatne bilanse stanja oslabljenim. Ovo je doprinijelo negativnoj povratnoj sprezi, gdje oslabljena tražnja privatnog sektora doprinosi slaboj privrednoj aktivnosti i daljem pogoršanju kvaliteta aktive. Kao rezultat toga, novo kreditiranje ostaje ograničeno uprkos stabilnom oporavku depozita – konstatovano je u izvještaju.

Neophodno je, smatraju u MMF-u, ukloniti strukturalne poremećaje koji otežavaju čišćenje privatnih bilansa, uključujući duge i ad hok sudske procese koji odlažu realizaciju kolaterala. Napori treba da se usmjere i ka poboljšanju tačnosti procjene, jačanju katastra i unapređenju revizorskih standarda.

KAP je nastavio da zahtijeva značajnu fiskalnu podršku i Vlada je morala da garantuje za kredite iz 2009. Nadležni organi su nedavno pokrenuli stečajni postupak pred lokalnim privrednim sudom – podsjeća MMF.

Smanjenje proizvodnje u sektoru aluminijuma će, kako smatraju, i dalje usporavati aktivnost, dok Crna Gora ima značajan potencijal u energetici i turizmu, ali to zahtijeva unapređenje poslovne klime za priliv stranih investicija, uključujući i jačanje napora u dijelu sprječavanja korupcije.

MMF vodi bilateralne razgovore sa članicama, obično svake godine. Tim osoblja posjećuje zemlju, prikuplja ekonomske i finansijske informacije i razgovara sa zvaničnicima o ekonomskom razvoju i politikama zemlje. Po povratku u sjedište, osoblje priprema izvještaj.

Likvidirajte KAP jer  ne može bez subvencija

Usmjeravanje KAP-a ka likvidaciji, po mišljenju stručnjaka MMF-a, čini se kao opcija koja najmanje košta i koja će poboljšati alokaciju resursa.

Čini se da su izgledi za trajno dugoročno rješenje koje kompaniji omogućava da posluje sa profitom i pritom plaća struju po tržišnim cijenama ograničeni. Dalji rad KAP-a u postojećoj strukturi neminovno će zahtijevati dodatnu fiskalnu podršku u vrijeme kada su nadležni organi primorani da donose teške odluke o povećanju poreza i ograničavanju potrošnje – ukazuju iz MMF-a.

Likvidacija bi, kako navode, mogla podrazumijevati kratkoročne fiskalne troškove, ali bi uklonila ,,avet stalnih subvencija iz budžeta” i oslobodila oskudne resurse koji bi mogli biti angažovani na produktivniji način, uključujući električnu energiju namijenjenu izvozu.

Penzioni fond neodrživ

Rastući finansijski jaz u penzionom fondu suzio je fiskalni prostor, pa su neophodne pripremljene reforme kako bi se omogućila ušteda za 2014. godinu i dalje, uključujući i nepredviđene fiskalne rashode, smatraju u MMF-u, uz poruku da napori za poboljšanje usmjeravanja socijalne potrošnje treba da budu prošireni. (dan.co.me)

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *