Šta treba znati o životnom osiguranju

Dodajte komentar

Kategorija životnog osiguranja i dalje nije primamljiva većini građana iako više nego dovoljan broj osiguravajućih društava na našem tržištu nudi za svakog ponešto, tema je kojom se bavio portal Kamatica.com.

Jer ako možemo da uštedimo kako bismo vratili neki kredit prije vremena, onda možemo da uštedimo i da bismo napravili polisu osiguranja, pa makar onu osnovnu, sa minimalnom premijom.

Osiguranje života je jedini način da planiramo budućnost. Ovaj dugoročni vid štednje i ulaganje u sopstveno osiguranje obezbjeđuje vam finansijsku podršku u kasnijim godinama života, kao i zaštitu kada je to najpotrebnije. Ali da objasnimo.

Štedno i klasično

Pojednostavljeno gledano, postoje dvije vrste životnog osiguranja – štedno životno osiguranje i klasično osiguranje od neželjenog slučaja.

ŠTEDNO ŽIVOTNO OSIGURANJE – popularno mješovito životno osiguranje je upravo kombinacija osiguranja i štednje, jer se ugovor odnosi na osigurani slučaj smrti osiguranika i osigurani slučaj doživljenja osiguranika. Naime, premije koje uplaćujete su upravo i vrsta štednje. U slučaju doživljenja isteka polise osiguranja, novac koji ste uplaćivali biće vam isplaćen uz dobit, koja zavisi od poslovnih rezultata osiguravajuće kuće kod koje imate polisu.

KLASIČNO OSIGURANJE – od neželjenog slučaja (na primer, smrti) karakteristično je po tome što osiguravajuća kuća u slučaju da se desi nesrećan slučaj isplaćuje osiguranu sumu korisniku polise, ali u slučaju da polisa istekne, a taj nesrećan slučaj se nije desio, ne dobijate ništa.

Bez obzira na finansijske mogućnosti, upravo prilagodljivost proizvoda sopstvenim potrebama jeste ono što nam se nudi. Mogućnost odabira visine godišnje premije i obima pokrića svakako su prednosti koje treba iskoristiti.

Većina osiguravajućih kuća u ponudi ima nekoliko vrsta životnog osiguranja, počev od  klasičnog osiguranja života, riziko osiguranja za slučaj smrti, mješovitog osiguranja, pa sve do specijalno kreiranih programa koji nude više pogodnosti u jednoj polisi. Polisa osiguranja života namijenjena je upravo nepredvidivim situacijama.

Ako krenemo od najgore pretpostavke, u slučaju smrti, korisnici vaše polise koje ste vi prijavili prilikom sklapanja ugovora o osiguranju života dobiće osiguranu sumu koja im garantuje izvjesnu finansijsku sigurnost.

U slučaju da uz osnovnu polisu ugovorite i dodatno pokriće za trajni invaliditet kao posljedicu nezgode,osiguravajuća kuća će vam isplatiti cijelu ili dio osigurane sume, što je u takvoj situaciji svakako olakšavajuća okolnost.

Isto tako, uz polisu možete ugovoriti i plaćanje bolničkog dana, koji garantuje isplatu dnevne nadoknade u slučaju hospitalizacije uslijed nezgode ili bolesti.

Naravno, u slučaju da budete jedan od onih srećnika koji će sve pomenuto izbjeći, pri isteku osiguranja dobićete ugovorenu osiguranu sumu uvećanu za dobit. Svakako, rekli bismo, sjajan način da u kasnijim danima imate manje trzavica oko preživljavanja.

Na šta treba obratiti pažnju

Naravno, kao i sve u životu, nije sve baš tako crno i bijelo. Naime, prilikom odabira osiguravajuće kuće i polise osiguranja ipak treba biti obazriv. Jedan od prvih parametara jeste ima li osiguravajuća kuća svoje reosiguranje koje će u nekim nepredviđenim situacijama isplatiti vašu polisu.

Dalje, jako je bitno dobro se upoznati sa opštim uslovima poslovanja, kao i posebnim uslovima poslovanja osiguravajuće kuće. Upravo ovdje se može desiti previd koji nas može koštati polise osiguranja, odnosno naplate osiguranog slučaja.

Naime, prilikom zaključivanja polise životnog osiguranja, osiguranik ili popunjava izjavu o zdravstvenom stanju ili ga osiguravajuća kuća upućuje na ljekarski pregled. Jer ipak postoje određene kategorije u ovakvim slučajevima koje osiguranje neće da osigura. Naravno, nisu sve polise iste.

Period na koji se ugovara polisa životnog osiguranja može biti na maksimalan broj godina trajanja polise, na primjer, 40 godina, ili do određenog broja godina života, na primjer do 65. godine. A možete se i doživotno osigurati. I sve ovo zavisi isključivo od vaših potreba.

Kombinacija ima i više nego dovoljno. I što je najvažnije, u ovakve računice se možemo uklopiti sa svojim ograničenim prihodima.

Ključna redovna uplata

Najbitnije o čemu treba voditi računa jeste upravo redovno plaćanje premije osiguranja. Kod većine osiguravajućih kuća polisa se može prekinuti posle određenog broja godina redovnog plaćanja, po sistemu takozvanog grejs perioda u plaćanju ili otkupa polise, ali najčešće se dešava da ukoliko polisu raskinete prije vremena – gubite sav novac koji ste uplatili.

Da li ćete plaćati premiju mjesečno, polugodišnje, godišnje ili jednokratno, da li ćete uzeti samo osnovnu polisu kojom ćete se obezbijediti pod stare dane, odnosno obezbijediti vaše nasljednike u slučaju da ne nadživite polisu, da li ćete uzeti samo riziko osiguranje u slučaju smrti ili ćete uzeti neki paket koji će vam donijeti još neke pogodnosti, to ćete svakako sami izabrati prema sopstvenim potrebama. I naravno visinu premije ćete odrediti sami, prema svojim mogućnostima koje ne treba precijeniti.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *