Zelena ekonomija – osnov privrednog razvoja regiona

Dodajte komentar

U Beogradu, u organizaciji Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije održana je IV godišnja regionalna konferencija “Zelena ekonomija, zaštita životne sredine – Izazov za Srbiju i region”.

Ispred crnogorskog Ministarstva održivog razvoja i turizma učešće na konferenciji uzela je pomoćnica ministra za životnu sredinu, Ivana Vojinović. Na konferenciji je zaključeno da bez „zelene ekonomije“ nema privrednog razvoja u državama regiona.

Kako je „zelena ekonomija“ relativno nov pojam na globalnom nivou, regionalna saradnja je najbolji odgovor na ovaj rastući izazov.

Tokom Konferencije, pomoćnica ministra Ivana Vojinović je, ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma, potpisala sa ministarkom energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Zoranom Mihajlović, Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti održivog razvoja.

Memorandumom će se dvije zemlje obavezati na razvijanje bilateralne saradnje u oblasti održivog razvoja u kontekstu zaštite životne sredine, na osnovu jednake i zajedničke koristi.

Dogovoreno je formiranje radnih timova koji će operativno raditi na ispunjavanju ciljeva potpisanog Memoranduma, kao što su sprovođenje politike održivog razvoja, saradnja u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao značajne oblasti za generisanje zelenih poslova i doprinosa cjelokupnoj održivosti dvije ekonomije, rana najava i obavještavanje u slučaju akcidenata koji mogu imati prekogranične posljedice, kao i saradnja u drugim oblastima održivog razvoja.

Sve ovo podrazumijeva realizaciju zajedničkih programa, projekata i aktivnosti, razmjenu odgovarajućih informacija i materijala u vezi sa održivim razvojem i zaštitom životne sredine, kao i zajedničkom organizacijom seminara, radionica i sastanaka.

Tokom konferencije, pomoćnica ministra za životnu sredinu, Ivana Vojinović, istakla je da se na bazi analize postojećeg stanja u Crnoj Gori, obnovljivi izvori energije, reciklaža, organska poljoprivreda, održivo upravljanje šumama i saobraćaj, izdvajaju kao oblasti sa velikim potencijalima za ozelenjavanje.

Takođe, pored navedenih oblasti, mogućnosti za ozelenjavanje prepoznate su i u sektorima upravljanja otpadom i razvoja infrastrukture za životnu sredinu, investicijama u prirodni kapital i održivo upravljanje resursima. Samo ulaganjem u projekte u oblasti obnovljivih izvora energije (vjetra, sunca, biomase, hidro-energije) moguće je generisati nekoliko hiljada novih zelenih radnih mjesta.

Ukazala je na važnost projekata u oblasti komunalne infrastrukture (upravljanje otpadnim vodama, vodosnabdijevanja i upravljanja otpadom), koji bitno utiču na poboljšanje kvaliteta života građana, ali su i važan preduslov za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata, naročito u oblasti turizma. Pomoćnica ministra je upoznala učesnike konferencije i sa važnim projektom Vlade Crne Gore koji ima snažan potencijal kreiranja „zelenih radnih mjesta”, a to je projekat regularizacije neformalnih naselja.

Takođe, Vojinović je naglasila da zaštićena područja prirode u Crnoj Gori, a posebno nacionalni parkovi, imaju ogroman razvojni potencijal, posebno u oblasti održivog turizma, poljoprivrede (organske proizvodnje, planinske poljoprivrede), eksploatacije i prerade drveta, korišćenja vode i drugih mineralnih resursa. Pored ekološke vrijednosti, oni predstavljaju i važan ekonomski resurs koji treba valorizovati na održiv način.

Pored pomoćnice ministra za životnu sredinu, Ivane Vojinović, na IV godišnjoj regionalnoj konferenciji govorili su: prof.dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, Srebrenka Golić, ministarka prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, Erdal Trhulj, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, dr Sonja Lepitkova, državni sekretar u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja Republike Makedonije i Nj.E, ambasador, Vensan Dežer, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Na Konferenciji je usvojena i Deklaracija o zelenoj ekonomiji od strane svih zemalja regiona (Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Republika Srpska).

Izvor (tekst i foto): Portal Analitika

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *