Erste Grupa u 2012. ostvarila neto dobit od 483,5 miliona eura

Dodajte komentar

„Erste Grupa ostvarila je u 2012. neto dobit od 483,5 miliona eura, što predstavlja stabilan rezultat ako se u obzir uzme ekonomski zahtjevno okruženje i neto negativni jednokratni učinci od 361 miliona eura– uključujući bankarske poreze u iznosu od 187 miliona eura,“ rekao je Andreas Treichl, glavni izvršni direktor Erste Group Bank AG, prilikom predstavljanja preliminarnih rezultata za 2012. godinu.

„Stoga ćemo Glavnoj skupštini predložiti dividendu od 0,4 eura po akciji,“ dodao je Treichl.

„Što se tiče poslovanja, ne samo da smo ostvarili napredak u Rumuniji i odličan rezultat u Češkoj, već su i stopa adekvatnosti kapitala Tier 1 (Basel 2,5) i stanje likvidnosti imali pozitivne trendove. Zahvaljujući kontinuiranom prilivu depozita, ranije smo otplatili LTRO zajam od 4 milijarde eura,“ zaključio je Treichl.

  • Neto prihodi od kamata smanjili su se na 5.235,3 miliona eura u 2012. (2011.: 5.569,0 miliona), podstaknuti uglavnom ekonomskim okruženjem i smanjenom potražnjom za kreditima kao i neprekidnim smanjenjem imovine izvan područja osnovne djelatnosti. Neto prihodi od naknada i provizija smanjili su se s 1.787,2 miliona eura na 1.720,8 miliona eura zbog slabijeg kreditiranja i poslovanja s hartijama od vrijednosti. Neto rezultat od trgovanja od 273,4 miliona bio je znatno veći od rezultata ostvarenog prošle godine (122,3 miliona).
  • Ukupni operativni prihod iznosio je 7.229,5 miliona (-3.3% u poređenju s 2011.:7.478,5 miliona eura). Strogo upravljanje troškovima dovelo je do smanjenja opštih administrativnih troškova za 2,4% s 3.850,9 miliona na 3.756,7 miliona u 2012. To je rezultiralo operativnim rezultatom od 3.472,8 miliona eura (2011.: 3.627,6 miliona eura). Odnos troškova i prihoda bio je stabilan na 52,0% (2011.: 51,5%).
  • Troškovi rezervacija imali su pozitivan trend te su se u 2012. smanjili za 12,7% na 1.980,0 miliona eura, ili 148 baznih bodova u odnosu na prosječne kredite klijenata s 2.266,9 miliona eura ili 168 baznih bodova u 2011. Sa izuzetkom Rumunije i Hrvatske, nivo rezervacija na svim ključnim tržištima pao je ili ostao stabilan. Drugo tromjesečje po redu volumen NPL-ova je u padu, dok je koeficijent NPL plasmana ostao stabilan te iznosio 9,2% na dan 31. decembra 2012 (u poređenjem s krajem 2011.: 8,5%). Koeficijent pokrivenosti NPL plasmana povećao se na 62,6% (u poređenju s krajem 2011.: 61,0%).
  • Ostali operativni rezultat iznosio je -724,3 miliona eura (2011.: -1.589,9 miliona eura). Snažno poboljšanje pripisuje se znatno manjim jednokratnim učincima u 2012.: Konkretno, otkup instrumenata osnovnog i dopunskog kapitala (Tier 1 i Tier 2) imao je povoljan učinak u iznosu od 413,2 miliona eura. Negativni učinci proizašli su iz prilagođavanja goodwilla u iznosu od 469,4 miliona eura za Banku Comercială Română. Povećani bankarski porezi u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj imali su negativan učinak od 244,0 miliona eura (2011.: 132,1 mililiona eura).
  •  Neto dobit Erste Grupe nakon manjinskih udjelau 2012. iznosila je 483,5 miliona uprkos neto negativnim jednokratnim učincima od 360,7 miliona eura. Upravni odbor predložiće Glavnoj skupštini isplatu dividende od 0,4 eura po akciji za finansijsku godinu 2012. i potpunu isplatu kupona od 8% na participacijski kapital.
  • Akcijski kapitalporastao je na 12,9 milijardi eura (krajem 2011.: 12,0 milijardi). Znatno povećanje osnovnog Tier 1 kapitala na 11,8 milijardi eura (krajem 2011.: 10,7 milijardi) i snažno smanjenje rizikom ponderisane imovine za 7,6% na 105,3 milijardi eura zaključno s 31. decembrom 2012. (krajem 2011.: 114,0 milijardi) rezultirali su značajnim rastom stope adekvatnosti kapitala Tier 1 (ukupni rizik; Basel 2,5) na 11,2% (krajem 2011.: 9,4%).
  • Ukupan bilans na dan 31. decembar 2012. iznosio je 213,8 milijardi eura, što predstavlja rast od 1,8% od početka godine. Rast je prvenstveno rezultat rasta depozita na nekoliko ključnih tržišta i ulaganja u visoko likvidnu imovinu. Obim kreditiranja pao je za 2,1% na 131,9 milijardi eura.
  • S obzirom na izuzetno stanje likvidnosti banke s rastom depozita klijenata od 3,5% na 123,1 milijardi eura i padom odnosa kredita i depozita na 107,2% (krajem 2011.: 113,3%) u 2012., Erste Grupa uspjela je ranije da otplati 4,0 milijardi eura posuđenih u sklopu Operacije dugoročnog refinansiranja ECB-a (LTRO).

Prognoze

Erste Grupa očekuje skromno poboljšanje ekonomske aktivnosti centralne i istočne Evrope u 2013. godini, iako će rast ostati skroman. U skladu s tim, Erste Grupa planira da postigne stabilan operativni rezultat u 2013. Očekuje se da će to postići kompenzacijom nešto nižeg operativnog prihoda kao rezultat skromne potražnje za kreditima i niskih kamatnih stopa s nižim operativnim troškovima. Erste Grupa očekuje da će u posljednja tri tromjesečja 2013. ostvariti bolji rezultat u poređenju s prvim tromjesečjem 2013.

U 2013. očekuje se dvocifren pad procenta kod troškova rezervacija grupe, uglavnom zbog mogućih poboljšanja situacije u Rumuniji. Erste Grupa i dalje očekuje da će njena rumunska podružnica BCR vratiti profitabilnost u 2013. godini.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *