Država za tri godine mora da vrati milijardu

Dodajte komentar

Vlada u ovoj i naredne dvije godine treba da vrati 977 miliona eura kredita i kamata koji dospijevaju na naplatu, ali to neće uticati na smanje javnog duga jer će se ovi dugovi vraćati novim zaduženjima.

Vladi ove godine na naplatu dospijeva 160,7 miliona eura glavnice ranijih kredita i 74,3 miliona eura kamata, a planirano novo zaduženje je 216 miliona. Iduće godine treba vratiti 175,5 miliona eura kredita i 88 miliona kamata, a novo zaduženje će iznositi 229 miliona, pišu Vijesti.

Na naplatu u 2015. godini Crnoj Gori dolazi 375 miliona eura za glavnicu i 103,7 miliona eura za kamate, što je više od trećine ukupnog budžeta za tu godinu. Da bi vratila dug država za 2015. planira da se zaduži još 416 miliona eura, od čega će 200 biti iskorišćeno za vraćanje duga po osnovu euroobveznica izdatih u 2010. godini.

Ukupan državni dug će sa sadašnjih 1,730 milijardi narasti na 2,023 milijarde na kraju 2015. godine.

To je navedeno u vladinom dokumetu “Pretpristupni ekonomski program za period od 2013. do 2015. godine”.

Prema projekcijama Ministarstva finansija i druga emisija euroobveznica koja dolazi na naplatu 2016. godine biće refinansirana, odnosno vraćena novim zaduženjem, jer država neće imati 200 miliona eura koliko tada dolazi na naplatu samo po ovom osnovu.

Na koji period će se refinansirati eurobveznice u Ministarstvu finansija nijesu mogli dati precizan odgovor.

“Visina kamatne stope i rokovi zavisiće od tržišnih uslova u tom trenutku, tako da će se uslovi moći definisati tokom pripreme emisije. Kamatnu stopu odrediće aktuelni tržišni uslovi, kao i naši indikatori, što ne mora da znači da će ona biti viša. S obzirom na to da se obveznicama trguje na međunarodnom tržištu kapitala, svi investitori koji trguju državnim papirima mogu učestvovati u kupovini naših obveznica“, rekli su zvanično „Vijestima“ iz Ministarstva finansija.

Iz tog vladinog resora podsjećaju da glavnica duga po osnovu euroobveznica dospijeva 2015. godine u iznosu od 180 miliona i 2016. u iznosu od 200 miliona eura.

„Projekcije koje je Ministarstvo finansija pripremilo i koje su, uvažavajući ukupni ekonomski ambijent u regionu i Evropi, izrazito konzervativne ne predviđaju u 2015. i 2016. godini ostvarenje suficita u iznosu koji bi bio dovoljan za otplatu glavnica duga po osnovu emitovanja euroobveznica. Ukoliko se takav scenario ostvari, kredite ćemo refinansirati, a u međuvremenu otplaćivati kamate, što je, nažalost, praksa i u drugim zemljama, usljed konstantnog rasta duga“, kazali su u Ministarstvu.

Po osnovu dviju emisija euroobveznica, do sada je otplaćeno oko 44 miliona eura kamate.

Prva emisija euroobveznica, uz hvalospjeve iz Vlade da su se “uspješno zadužili”, u iznosu od 200 miliona eura emitovana je u septembru 2010. godine po kamatnoj stopi od 7,87 odsto, pa je kamata 78,75 miliona ili 15,75 miliona godišnje. Nakon pola godine emitovana je druga emisija s ročnošću od pet godina po kamatnoj stopi od 7,25 odsto, odnosno ukupno 65,25 miliona eura ili 13,05 miliona godišnje.

Novac od dvije emisije doprinio je brzom rastu državnog duga, a iskorišćen je za potrebe servisiranja budžetskog deficita.

Trogodišnji rast BDP-a od 17 odsto?

Vlada ovim dokumentom predviđa i rast bruto društvenog proizvoda sa sadašnjih 3,324 milijarde na 3,912 milijardi u 2015, što znači da bi BDP za tri godine trebalo da poraste za 17,6 odsto.

Ukoliko bi se ostvario predviđeni rast na kraju 2015, ukupni javni dug bi bio 51,7 odsto BDP-a, a 2013. i 2014. godine on će iznositi 54,5 i 54,3 odsto. Ukupne garancije za kredite koje je izdala Vlada krajem prošle godine vrijedile su 372 miliona eura, a ovim dokumentom stavka za preuzimanje garancija je nula, što znači da Vlada nije mogla predvidjeti da će umjesto nekoga vraćati kredit iako je vjerovatno da će se to desiti.

Pojedinačno najviše garancija odnosi se na Kombinat aluminijuma, 102 miliona. Plaćanje prve rata od 25 miliona OTP banci dva puta odlagano je prošle godine, a naplata sada stiže krajem marta ako ponovo ne bude odložena. Ruskoj VTB banci garantovano je za 60 miliona, koji na naplatu dospijevaju naredne godine.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *