Pao tender Montekarga vrijedan pola miliona

Dodajte komentar

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je tender Montekargo AD Podgorica vezano sa kupovinom i sukcesivnom isporukom eko dizela, a zbog niza utvrđenih nezakonitosti. Radi se, inače, o javnoj nabavci vrijednijoj od pola miliona eura koju je Državna komisija, u skladu sa odredbama novog Zakona, morala dodatno kotrolisati po službenoj dužnosti.

Komisija je utvrdila da tenderska i druga dokumentacija za ovo javno nadmetanje nije bila usklađena u skladu sa Zakonom, te da je dovela ili je mogla dovesti „do diskriminacije ponuđača ili ograničenja tržišne konkurencije“.

Kako je predmet nabavke bila sukcesivna isporuka eko dizel goriva, Državna komisija je utvrdila da je naručilac bio dužan da se obrati Regulatornoj agenciji za energetiku, kao nadležnom organu, da se izjasni koje licence su ponuđači bili dužni da dostave u svojim ponudama. Međutim, Montekargo to nije uradio čime je prekšio član 63 Zakona o javnim nabavkama (ZJN).

Državna komisija je utvrdila, takođe, da naručilac sporne nabavke ni Odluku o pokretanju postupka javne nabavke nije donio u skladu sa ZJN.

Utvrđeno je, takođe, da dostavljena dokumentacija u predmetnom postupku ne sadrži izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa predsjednika i članova komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, čime su prekšene citirane zakonske odredbe koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa na strani naručioca.

Komisija je poništila u cjelosti tender Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CEGS) u vezi sa postupkom javne nabavke za fizičko obezbjeđenje objekata-trafostanice CGES-a.

Utvrđeno je, naime, da je naručilac sporne nabavke u pozivu ponuđačima predviđanjem da se stručno-tehnička i kadrovska osposoblenost dokazuje dostavljanjem jednog ili više dokaza, prekšio načelo ravnopravnosti iz člana 8. ZJN i na taj način ostavio mogućnost da ponuđači na različite načine to dokazuju. Takođe, Državna komisija utvrdila je da između dva poziva, onog iz tenderske dokumentacije i poziva ponuđačima objavljenom na veb sajtu Uprave za javne nabavke postoji više neusaglašenosti, zbog čega je tender i poništen.

Poništen oglas i EKIP-a

Komisija je po službenoj dužnosti poništila tender Agencije za elektronske komunikacije (EKIP) i poštansku djelatnost u vezi sa postupkom nabavke usluga fizičkog obezbjeđenja Glavnog kontrolno-mjernog centra i pristupne saobraćajnice na Dajbabskoj gori, na period od godinu dana.

Utvrđeno je da tenderska komisija nije bila usaglašena sa ZJN što je dovelo ili moglo da dovede do diskriminacije ponuđača ili ograničenja tržišne konkurencije.

vijesti.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *