CBCG: Zabrinjava rast javnog duga

Dodajte komentar

Određenu dozu zabrinutosti više ne izaziva samo dinamika rasta javnog duga, već i nivo javnog duga, zaključeno je na današnjoj Savjeta Centralne banke Crne Gore. Na sjednici Savjeta je analizirana akutelna ekonomska situacija.

Nakon sjednice Savjeta saopšteno je da je konstatovano da je važno da poreske stope budu element konkurentnosti crnogorske privrede, ali fiskalna stabilnost i održivost je od izuzetnog značaja imajući u vidu da Crna Gora koristi euro, stoga treba stalno preispitivati javne prihode i javne rashode.

“Očekuje se pozitivni rast bruto društvenog proizvoda BDP za 2011. godinu od oko tri odsto”, piše Izvještaju guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za januar 2012. godine koji je danas usvojio Savjet CBCG.

Analiza trendova  na globalnom nivou, uz postojeće rizike u crnogorskoj ekonomiji, poput, nelikvidnosti realnog sektora, slabog oporavka agregatne tražnje i domaćih ranjivosti uticaće na visok nivo neizvjesnosti u sistemu i usporavanje oporavka u narednom periodu.

Postojeće tendencije, prema očekivanjima Centralne banke, ali i prema preliminarnim revizijama eminentnih međunarodnih finansijskih institucija, mogu rezultirati nižim stopama realnog rasta BDP-a u 2012. godini.

Godišnja inflacija 2,7 odsto
Cijene su u januaru 2012. godine, u odnosu na decembar 2011. godine, zabilježile rast od 0,8 odsto, dok je godišnja stopa inflacije iznosila 2,7 odsto.

Savjet Centralne banke je usvojio informaciju o stanju bankarskog sektora.

Bankarski sistem je stabilan
Bankarski sistem je prethodnu godinu završio sa gubitkom od 3,2 miliona eura, što predstavlja značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.

Ocijenjeno je da je i pored određenih rizika bankarski sistem stabilan, a  da su kamatne stope visoke. Prosječno ponderisana efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u decembru, na nivou sistema, iznosila je 9,64 odsto na godišnjem nivou.

Ova stopa je  za privatna preduzeća iznosila 9,85 odsto, dok su se krediti fizičkim licima odobravali po prosječnoj ponderisanoj efektivnoj kamatnoj stopi od 12,12 odsto na godišnjem nivou. Ovako visoke kamatne stope predstavljaju izuzetno veliki pritisak na konkurentnost crnogorske ekonomije.

“Stoga će predmet kontrole u narednom periodu biti nivo operativnih troškova banaka i njihov uticaj na visinu kamatnih stopa. CBCG će u narednom periodu pojačati supervizorsku aktivnost prema bankama, dok će rezultati stresnog testiranja svih banaka opredijeliti dalju strategiju prema bankama i eventualno supervizorske zahtjeve za dokapitalizacijom u skladu sa ranjivostima i stepenom rizika sa kojima su banke suočene u poslovanju”, najavljeno je iz CBCG.

Objavljivaće imena dužnika
Na Savjetu je podržan prijedlog o  izmjeni Zakona o platnom prometu u zemlji kojim će se omogućiti objavljivanje podataka iz Centralnog registra računa, na način da će Centralna banka na svome sajtu, na mjesečnoj osnovi, objavljivati naziv, matični broj pravnih lica i preduzetnika, iznos i dužinu trajanja blokade, za pravna lica i preduzetnike čiji su računi blokirani po osnovu prinudne naplate u iznosu većem od 10.000 eura, i uz uslov da blokada računa traje duže od 30 dana.

izvor : CdM

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *