Godišnje nagrade CBCG za 2012. godinu

Dodajte komentar

Povodom obilježavanja Dana Centralne banke, 2007. godine je ustanovljena Godišnja nagrada za najbolje diplomske, magistarske i doktorske radove iz oblasti bankarstva, monetarne politike i teorije. Cilj dodjele nagrade je stimulisanje razvoja naučne misli i afirmacija mladog stručnog kadra u Crnoj Gori. Nagrada se dodjeljuje u tekućoj za radove objavljene u protekloj kalendarskoj godini.

Odluku o dodjeli nagrade donosi Komisija koju imenuje guverner Centralne banke.  Komisiju čine četiri  eminentna profesora ekonomskih nauka.

Godišnja nagrade Centralne banke sastoji se od plakete i novčanog dijela, koji za svaku godinu utvrđuje guverner Centralne banke.

Očekujemo da će se mladi ekonomisti sve više opredjeljivati da rade teme iz bankarstva, kao što su bankarski sektor u Crnoj Gori u poređenju sa okruženjem, Bazel II i njegova primjena, monetarna politika Centalne banke Crne Gore, rejting banaka u Crnoj Gori, povezivanje finansijskih institucija u Crnoj Gori i institucija koje ih nadziru, i sl.

*** ***

Na osnovu 4 i 5 Pravilnika o dodjeli Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore ( Br. 0102-3480/1 od  27. 07. 2011. godine), Centralna banka Crne Gore, raspisuje

KONKURS

Za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2012. godinu

I. Radi stimulisanja naučne misli i afirmacije mladog i stručnog kadra u Crnoj Gori, povodom obilježavanja 11. aprila – Dana Centralne banke Crne Gore, Centralna banka Crne Gore dodjeljuje Godišnju nagradu za kategorije najboljeg diplomskog, magistarskog i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.

II. Novčani iznos Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2012. godinu, po kategorijama iznosi:

1.   diplomski rad               2.000,00 €
2.   magistarski rad           3.000,00 €
3.   doktorski rad                4.000,00 €

III. Pravo učešća na konkursu imaju državljani Crne Gore koji su u prethodnoj kalendarskoj godini  odbranili  diplomski, magistarski ili doktorski rad na nekom od univerziteta u Crnoj Gori ili van Crne Gore.

Zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore i članovi Savjeta Centralne banke nemaju pravo učešća na konkursu za dodjelu Godišnje nagrade.

IV. Radovi se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore, neposredno ili  putem pošte na adresu: Centralna banka Crne Gore, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, sa naznakom: “Za Godišnju nagradu za 2012. godinu”, najkasnije do 15. februara 2012. godine. Radovi koji se dostave nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

Radovi  se dostavljaju u papirnoj i elektronskoj formi (CD), a uz radove, učesnici su dužni da dostave ovjerenu kopiju diplome/uvjerenja o stečenom akademskom stepenu,  biografske podatke i kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.

V. Izbor najboljih radova vrši komisija imenovana Rješenjem guvernera Centralne banke.

VI. Komisija može odlučiti da ne dodijeli Godišnju nagradu za pojedinu kategoriju, ukoliko prijavljeni radovi ne zadovolje kriterijume kvaliteta.

VII. Svi učesnici će biti pismeno obaviješteni o rezultatu konkursa u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.

izvor: cb-cg.org

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *