Za gradnju golf terena Porto Montenegro dostavio jeftiniju ponudu od LPGD-a

Dodajte komentar

Tenderska komisija za turizam Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte Vlade Crne Gore otvorila je danas ponude koje su dostavljene  na tenderu za izdavanje u dugoročni zakup  dijela zemljišta u Opštini Tivat u vlasništvu društva ‘’Montepranzo – Bokaprodukt’’ AD Tivat, namijenjenog za izgradnju golf terena, neophodne infrastrukture i pratećih sadržaja.

U predviđenom roku odnosno do 9. decembra ponude su dostavile dvije kompanije:  LPGD doo Podgorica i PM Golf Development doo.

Na osnovu prvog uvida u Pakete sa ponudama, ponuđene su slijedeće cijene za zakupnine na 90 godina: LPGD doo Podgorica 0,16 eura po m2 godišnje za prvih 30 godina; 0,16 eura po m2 godišnje za drugih 30 godina i 0,16 eura po m2 godišnje za trećih 30 godina  i PM Golf Development doo 0,15 eura po m2 godišnje za prvih 30 godina; 0,15 eura po m2 godišnje za drugih 30 godina i 0,15 eura po m2 godišnje za trećih 30 godina .

Investitori su predložiili slijedeće investicione programe ukupnih kapitalnih ulaganja: LPGD d.o.o Podgorica  181.597.140 eura za devet godina i PM Golf Development doo  10.000.000 eura za pet godina.

Javnim pozivom koji je objavljen 21.juna 2011. godine, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, u ime „Montepranzo-Bokaprodukt“ AD, Tivat, pozvao je iskusne domaće i međunarodne investitore, s finansijskom sposobnošću, kao i iskustvom u projektovanju, gradnji i poslovanju velikim i složenim turističkim kompleksima, na podnošenje ponuda za dugoročni zakup kompleksa zemljišta u zoni Mrčevac u Tivtu, uz mogućnost kasnije prodaje dijela pripadajućeg zemljišta pod izgrađenim objektima i uz objekte, u skladu sa Zakonom.

Ponuda uključuje i izgradnju i upravljanje izgrađenim Golf terenom i pratećim sadržajima (“Golf kompleks“). Dugoročni zakup  predviđen je u trajanju od 90 godina.

Skupština akcionara društva “Montepranzo-Bokaprodukt” AD Tivat je Odlukom o davanju u zakup dijela imovine-zemljišta  preduzeća  definisala konačnu cijena zakupa koja ne može biti manja od 0,15 eura po m² zemljišta.

Komisija će u propisanom roku analizirati obije ponude, utvrditi njihovu formalnu ispravnost i  ukoliko su formalno ispravne, vrednovati  ih sa aspekta kvaliteta  u skladu sa utvrdjenim kriterijumima  nakon čega će utvrditi rang listu i dostaviti je Savjetu za privatizaciju  na usvajanje.

Ukoliko ponude ne zadovoljavaju tenderske uslove, Tenderska komisija ih može u svakoj fazi odbiti, u skladu sa tenderskim pravilima.

izvor: CdM.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *