Erste banka u trećem kvartalu ostvarila rast

Dodajte komentar

Erste Bank AD Podgorica (Erste banka) je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila postavljene poslovne ciljeve. Neto dobit u prvih devet mjeseci iznosila je 2,044 miliona EUR, što je 36,8% više nego u uporednom prošlogodišnjem periodu kada je iznosila 1,49 miliona EUR. Rast dobiti je rezultat povećanja kreditne aktivnosti, upravljanja rizicima i povećanja operativne efikasnosti u radu Banke. Prinos na prosječnu aktivu iznosio je 1,05%, a povrat na prosječni kapital 10,63%.

Uprkos preovladavajućem trendu na tržištu, Erste banka je ostvarila rast ukupnih kredita i depozita.

Ukupni krediti Erste banke su na kraju septembra iznosili 213,92 miliona EUR i bili su 10,9% odsto veći u odnosu na kraj 2010. godine kada su iznosili 192,84 miliona EUR. Rast obima kreditiranja je najviše podstaknut kontinuiranim rastom u segmentu poslovanja sa preduzetnicima, privredom i javnim sektorom. U segmentu stanovništva, banka takođe kontinuirano ostvaruje značajan rast.

Ukupna aktiva Erste banke je na dan 30.09.2011. iznosila 277,75 miliona EUR i bila je 15,7% veća u odnosu na posljednji dan 2010. godine, kada je iznosila 239,97 miliona EUR.

Tržišno učešće Erste banke u ukupnoj aktivi poraslo je s 8,2% krajem 2010. na 9,6% krajem septembra ove godine. U istom periodu, prema posljednjim podacima CBCG, tržišno učešće Erste banke u ukupnim kreditima je prešlo 10%, tako da je sa 8,8% na dan 31.12.2010. na kraju septembra iznosilo 10,9%.

Kontinuirani rast depozita i tržišnog učešća

Ukupni depoziti iznosili su 161,9 miliona EUR, što je 24,1% više u odnosu na kraj prethodne godine kada su iznosili 130,49 miliona EUR, dok je u ukupnim depozitima, prema posljednjim  podacima CBCG, ostvaren rast tržišnog učešća sa 7,3% na 8,6%. 

Nastavak rasta broja zaposlenih

Erste banka je i u ovoj godini nastavila da upošljava novi kadar. Erste banka je povećala ukupan broj zaposlenih sa 249 na kraju 2010. godine na sadašnjih 267.

Ciljevi do kraja 2011.

Erste banka će do kraja godine nastaviti sa kreditnom podrškom sektorima stanovništva i pravnih lica, u skladu sa zahtjevima koje nameće promjenljivo poslovno okruženje. Nastavićemo sa unapređivanjem kvaliteta usluge klijentima i poslovne mreže.

izvor: erstebank.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *