Više od 14,6 hiljada građana kasni sa otplatom kredita

Dodajte komentar

Crnogorski građani sve teže bankama vraćaju kredite. Gubitak posla i neredovna primanja su glavni razlozi zbog kojih građani ne vraćaju kredite u planiranom roku.

“Prema podacima sa kraja  septembra 2011. godine, broj građana koji kasne sa otplatom kredita iznosi 14.635, što iznosi oko 138,44 miliona eura“, saopšteno je CdM-u iz Centralne banke Crne Gore CBCG.

Analize CBCG pokazuju da su banke likvidne. Bankari kažu da je situacija stabilna, ali se ne može reći da je dobra. Da banke teže nego prethodnih godina naplaćuju kredite pokazuje i veći broj aktiviranih hipoteka da bi naplatili potraživanja od građana.

“Evidentno je da aktuelna ekonomska suituacija proteklih par godine kao posljedicu imala  povećan broj klijenata koji nijesu u mogućnosti da plaćaju  uredno svoje obaveze, pa je prethodnih godina povećan broj  onih kojima smo morali  aktivirati hipoteke, da bismo naplatili potraľivanje“, kazali su CdM-u iz Hypo Alpe Adria Banke HAAB.
Ipak, u toj banci tvrde da  taj problem nije ugrozio normalno poslovanje Banke, niti njenu kreditnu aktivnost prema novim klijentima, koji ispunjavaju kreditne kriterijume.

“Naravno da banka uvijek  pokušava, i  da joj je u interesu naći ono rjeąenje koje klijentu omogućava da nastavi sa plaćanjem svoje obaveze, umjesto da se kreće u aktivaciju hipoteke. Ipak, nakon određenog perioda, kada ni to ne urodi rezultatima –  aktiviranje hipoteke je neminovno i u postupku prinudne naplate  potraživanja koja su obezbijeđena hipotekom, vrši se vansudska prodaja javnim nadmetanjem u skladu sa Zakonom o svojinsko – pravnim odnosima“, objašnjeno je CdM-u iz HAAB-a.

Nakon ispunjenja uslova predviđenih zakonom, dodaju dalje u HAAb-u, organizuje se javna prodaja – aukcija na kojoj je početna cijena nepokretnosti jednaka procijenjenoj vrijednosti.

“Ukoliko na prvoj prodaji nema zainteresovanih, organizuje se druga prodaja, na kojoj se početna cijena moľe smanjiti za 1/3 od procijenjene vrijednosti.  Banka, kao hipotekarni povjerilac koji učestvuje u javnoj prodaji kao ponuđač ima pravo da, kao kupoprodajnu cijenu, ponudi obezbijeđeno potraživanje,  uključujući neisplaćene kamate, zaostale rate, troškove prodaje, takse i druge troškove nastale u vezi sa hipotekom“, ističu u HAAB-u.

U Podgoričkoj banci Societe Generale Group je CdM-u rečeno da je dosljedna primjena bankarskih standarda, posebno u dijelu upravljanja kreditnim rizikom, doprinijela da u njihovoj banci udio nekvalitetnih izloženosti u odnosu na cjelokupni portfolio, uključujući i E kategoriju – gubitak, iznosi svega 5,74 odsto.

“Poslovna praksa koja se primjenjuje u našoj banci je dobar primjer doprinosa stabilizaciji problema nekvalitetnih kredita i predstavlja pristup koji bi trebao biti promovisan i snažnije prisutan u finansijskom sistemu Crne Gore“, istakli su u Podgoričkoj banci.

Iz te banke nam je saopšteno i da imaju kvalitetan kreditni portfolio.

“Poslovna politika banke je da, u mjeri mogućeg, izvrši naplatu duga od samog korisnika kredita. Banka je prinuđena da, ukoliko i nakon svih preduzetih pokušaja naplate, ipak ne uspije da naplati dospjela potraživanja od glavnog dužnika, naplatu zahtijeva od žiranata“, zaključuju u Podgoričkoj banci i dodaju da ipak, ne naplaćuju značajno veliki broj kredita u kašnjenju od žiranata.

U Atlas banci su CdM-u kazali da uslijed konzervativne politike u odobravanju kreditnih plasmana kritikovana aktiva i ukupan broj kredita koji su u kašnjenju, ne predstavljaju značajniji procenat u ukupnom kreditnom portfelju banke.

“Klijenti Atlas banke su uredni u izmirenju obaveza. U slučajevima kašnjenja kreditnih potraživanja, banka primjenjuje instrumente naplate koji su propisasni odlukom CBCG i kreditnom politikom. Instrumenti naplate koje banka koristi u slučajevima kašnjenja su opomene, administrativne zabrane, hipoteka i ostali instrumenti naplate”, ističu u CBCG.

izvor: cafemontenegro.com

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *