Velike revizorske kuće suočavaju se sa napadima Brisela

Dodajte komentar

Poslovanje revizorskih kuća koje pripadaju „velikoj četvorci“ su pod pažnjom Evropske komisije, koja forsira stroža pravila kojima će primorati (ove) firme da napuste svoje konsultantske poslove i dijele revizorski posao sa manjim konkurentima. (Stalni su prigovori manjih kuća i nezavisnih revizora da se „velikoj četvorci“ predaju poslovi. To jeste evidentan problem i manji revizori su slabije zaštićeni. Sa druge strane, u pitanju je čista konkurencija i velike firme najčešće uzimaju za revizora kuću iz „velike četvorke“. Po automatizmu, iste te kuće biraju njihove filijale po svijetu, pa i u Crnoj Gori. Pimjer. – centrala T-com-a uzme KPMG, takođe i Crnogorski telekom AD – prim. Bankar.me)

Nacrt rješenja, kako primjećuje Financial Times, ima za cilj da transformiše revizorski sektor u periodu finansijske krize i povrati povjerenje u finansijsko izvještavanje. Ova akcija ima podršku Majkla Barnijera, komesara zajedničkog tržišta, čiji nadređeni su zaključili da se revizorski sektor nalazi u oblasti oligopola.

Prema planovima, koji će biti predstavljeni u novembru, kompanije sa bilansom većim od 1 milijarde eura biće primorane da angažuju dva revizora da vode „zajedničku reviziju“ njihovih knjiga, uključujući najmanje jednu firmu van „velike četvorke“ koju čine Deloitte, PwC, Ernst & Young, i KPMG. Revizorima će takođe biti zabranjeno da rade za velike firme više od 9 godina-čime se uvodi politika „obavezne rotacije“ za koju gospodin Barnier misli da će ojačati nezavisnost i stimulisati konkurenciju. Neke velike multinacionalne kompanije imaju iste revizore duže od jednog vijeka.

Ne-revizorski posao je opisan od strane Komisije kao „izvor konflikata interesa“. Nacrt kaže: „Revizorske kuće značajnije veličine neće imati mogućnost da vrše druge usluge koje nisu povezane sa njihovom statutarnom revizijskom funkcijom, kao što su konsultantske i savjetodavne usluge.“

Zabrana pogađa u srce biznis modela „velike četvorke“ i ide mnogo dalje od očekivanog u restrukturiranju ove oblasti. Revizija je stabilan, ali sporo-rastući biznis, dok ne-revizorske aktivnosti, uključujući konsalting, čine dvije trećine prihoda „velike četvorke“ .

Zvaničnik Deloitte-a je rekao že ove mjese „narušiti kvalitet revizorskih usluga“ i povećati troškove revizije za kompanije. Revizorske kompanije iz tzv druge kategorije, kao što su BDO i Grant Thornton već duže vrijeme vode kampanju zahtijevajući od regulatora da im pomogne u prevazilaženju barijera koje se tiču dobijanja poslova. Ali do sada je većina ovih zahtjeva bila ostavljana po strani, u korist „velike četvorke“.

Komesar Barnier će morati da povede ozbiljnu bitku da bi dobio saglasnost zemalja članica EU i Evropskog parlamenta, kako bi tražene mjere regulacije bile usvojene. On takođe smatra da su nesuglasice oko barijera koje drže velike kompanije dovele do slabijeg povjerenja, otežane konkurentnosti kao i sve većeg skepticizma koje prati revizorsku profesiju. „Revizori igraju bitnu ulogu na finansijskim tržištima, kompanije moraju biti u mogućnosti da vjeruju njuhovim izvještajima“, reko je komesar Barnier za Financial Times. „Postoje značajne slabosti u načinu funkcionisanja revizorskih kompanija danas. Kriza je te slabosti itekako naglasila.“ Zaključio je da njegov predlog reforme za glavni cilj ima „osiguranje snažnog i kompletno nezavisnog revizorskog okvira u širem kontekstu boljeg funkcionisanja zajedničkog tržišta.“

izvor: FT.com, prevod sa engleskog: bankar.me

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *