Srbija: Banke u prvom polugodištu zaradile 17,8 milijardi dinara

Dodajte komentar

Banke u Srbiji su u prvoj polovini godine ostvarile ukupan dobitak prije oporezivanja od 17,8 milijardi dinara, što je povećanje od 17 odsto u odnosu na isti period prošle godine, objavila je danas Narodna banka Srbije.

U odnosu na prethodno tromejsečje, broj banaka koji je poslovao sa gubitkom je smanjen za jednu i na kraju juna ih je bilo devet.

Banke sa gubitkom prije oporezivanja činile su nešto manji procenat ukupne aktive u odnosu na prethodni period, odnosno 15 odsto aktive sektora. Ukupan iznos gubitka za prvih šest mjeseci ove godine iznosio je 4,4 milijardi dinara.

Prvih pet banaka po visini ostvarenog dobitka prije oporezivanja su “Banka Inteza” sa 5,2 milijarde dinara, “Unikredit banka” – 3,1 milijardom, “Rajfajzen banka” – 2,6 milijardi, “Komercijalna banka” – dvije milijarde i “Eurobanka EFG” – 1,5 milijardi dinara.

Prvih pet banaka po visini ostvarenog gubitka su “OTP banka” sa 1,1 milijardom dinara, “Alfa banka” – milijardu dinara, “Vojvođanska banka” – 0,8 milijardi, “Marfin banka” – 0,4 milijardi i “Findomestik banka” – 0,4 milijardi dinara.

Ukupna aktiva bankarskog sektora Srbije na kraju drugog tromjesečja 2011. godine iznosi 2.476 milijardi dinara i smanjena je za 57 milijardi od početka godine. U poređenju sa prvim tromjesečjem ove godine, neto bilansna aktiva je povećana za 23 milijarde dinara, odnosno za jedan odsto.

Sa ukupnom aktivom od 357 milijardi dinara i učešćem od 14,4 odsto u ukupnoj aktivi bankarskog sektora, “Banka Inteza” predstavlja najveću banku u bankarskom sistemu Srbije. Za njom slijedi “Komercijalna banka” sa 257 milijardi dinara aktive i učešćem od 10,4 odsto.

U odnosu na prethodno tromjesečje nije bilo promjena u redosljedu najvećih deset banaka.

Trend smanjenja broja zaposlenih u bankarskom sektoru Srbije, započet u toku 2009. godine, prvi je put zaustavljen na kraju prvog tromjesečja ove godine. Broj zaposlenih u odnosu na kraj marta je povećan za 26, dok je od početka godine povećan za 38.

U odnosu na prethodno tromjesečje ukupno je 16 banaka smanjilo broj zaposlenih za 175, dok je 16 banaka povećalo broj zaposlenih za 201. Kod jedne banke nije bilo promjene u broju zaposlenih.

Organizaciona mreža bankarskog sektora na kraju juna je u poređenju sa krajem prošlog tromjesečja povećana za 10 poslovnih jedinica, filijala, ekspozitura i šaltera.

U bankarskom sektoru Srbije na kraju drugog tromjesečja 2011. godine ukupno posluju 33 banke – nepromjenjeni broj u odnosu na prethodno tromjesečje, i one zapošljavaju 29.925 ljudi.

Od ukupnog broja banaka, 21 je u svojini stranih lica, dok 12 ima vlasnike u zemlji – osam banaka je u vlasništvu države kao većinskog ili najvećeg pojedinačnog akcionara i četiri su u vlasništvu privatnih lica.

Domaće banke u vlasništvu države i privatnih lica na kraju juna ove godine učestvuju sa 24 odsto u dobitku sektora, 27 odsto u ukupnoj aktivi, kao i 29 odsto u ukupnom kapitalu i broju zaposlenih.

Najznačajnije strane banke po učešću u ukupnoj aktivi sektora potiču iz Italije i Austrije, sa po 21, odnosno 18 odsto ukupnog učešća, zatim slijedi Grčka sa 16 odsto, Francuska sa devet odsto i sve ostale zemlje sa ukupno devet odsto učešća. Strane banke potiču od bankarskih grupacija iz 11 država.

izvor: Tanjug

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *