Oznaka: Skupština akcionara Rudnika uglja Pljevlja