Oznaka: Samit ministara finansija guvernera i direktora poreskih uprava