Oznaka: istraživač ljudskih i radničkih prava Radoje Lakušić