Oznaka: Crnogorski elektrodistributivni sistem CEDIS