Fond za inovacije: Objavljeno pet programa podrške, ukupne vrijednosti 1,6 miliona eura

Iz Fonda za inovacije Crne Gore je saopšteno da su u cilju jačanja kapaciteta crnogorskog inovacionog ekosistema i promocije inovacione kulture objavili pet programa podrške, ukupne vrijednosti 1.6 miliona eura.

„Programi podrške su namijenjeni startap timovima, mikro, malim i srednjim preduzećima, istraživačkim organizacijama, pronalazačima i inovatorima, nudeći im finansijsku i mentorsku podršku za razvoj inovativnih ideja i projekata“, piše u saopštenju Fonda.

Oni su pojasnili na koji od pet programa se zainteresovani mogu prijaviti:

„Kolaborativni grantovi za inovacije – Sa budžetom od 1.000.000 eura, ova programska linija podstiče saradnju između mikro, malih i srednjih preduzeća i naučno-istraživačkih organizacija. Fokus je na projektima koji doprinose razvoju novih proizvoda, usluga, tehnologija ili procesa, a mogući iznos granta Fonda je od 50.000 do 200.000 eura po projektu.

Podrška ranoj fazi razvoja startapova – Sa budžetom od 350.000 eura cilj ovog programa je unapređenje startap zajednice u Crnoj Gori kroz podršku rastu i razvoju postojećih i novih startap preduzeća. Na program se mogu prijaviti timovi ili postojeća startap preduzeća koji razvijaju rješenja sa visokim potencijalom rasta na tržištu. Grant Fonda vrijednosti do 35.000 eura po projektu im omogućava ne samo finansijsku, već i mentorsku podršku koja je izuzetno značajna u ovoj fazi razvoja.

Realizacija edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije – Sa budžetom od 150.000 eura, ovaj program ima za cilj ostvarenje kontinuiranog doprinosa rastu konkurentnosti Crne Gore i izgradnji ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju kroz angažovanje istaknutih profesionalaca, naučnika, inovatora i/ili preduzetnika iz zemlje i inostranstva, koji bi u strukturiranom obliku, kroz obuke u trajanju do 6 mjeseci mogli da doprinesu unapređenju znanja i vještina mladih ljudi (učenika, studenata, mladih istraživača i profesionalaca). Maksimalni iznos podrške je 10.000 eura po prijavi.

Podsticanje inovacione kulture – Sa budžetom od 80.000 eura, ova programska linija nudi do 8.000 eura po prijavi za organizaciju događaja, takmičenja inovativnih ideja, hakatona i drugih aktivnosti usmjerenih na razvoj kreativnosti i inovativnosti koje aktivno promovišu inovacionu kulturu.

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalazaka – Sa fondom od 20.000 eura, kroz ovu programsku liniju Fond dodjeljuje vaučere za patentnu zaštitu i razvoj pronalaska u zemlji i inostranstvu (EPO/WIPO). Ključni cilj ove programske linije jeste podsticanje konkurentnosti pravnih lica u Crnoj Gori kroz zaštitu intelektualne svojine u zemlji ili inostranstvu, kao i fizičkih lica koja obavljaju inovacionu djelatnost (pronalazači ili inovatori) da zaštite svoj pronalazak patentom kako bi pristupili daljem ispitivanju pronalaska, poput ispitivanja u laboratorijskim uslovima, izradi prototipa i daljim fazama razvoja pronalaska koji vode eventualnoj komercijalizaciji i plasmanu na domaće ili međunarodno tržište“, istakli su u saopštenju.

Izvor: Vijesti

Podijeli ovaj članak