“Ulcinjska rivijera” prodaje zemljište: Bojazan da bi mogla izgubiti sporove sa radnicima

“Ulcinjska rivijera” namjerava da proda zemljište na atraktivnoj lokaciji u blizini Autobuske stanice na ulazu u grad, između ostalog, i zbog bojazni da bi od oko 70 sadašnjih i bivših radnika tog preduzeća, mogla izgubiti sporove u sudskim postupcima vrijednim više od 250 hiljada eura.

Ova državna hotelsko-turistička kompanija kod Autobuske stanice posjeduje tri parcele, odnosno više od tri hiljade kvadrata zemljišta. Imaju u vidu tržišnu vrijednost kvadrata, parcele ukupno vrijede više od milion eura.

Izvršni direktor “Ulcinjske rivijere” Ćamil Hodža potvrdio je “Vijestima” da je to preduzeće pokrenulo postupak prodaje ovog zemljišta kod Autobuske stanice.

“Razlozi za to su unapređenje kvaliteta i realizacije plana investicija, smanjenje rizika zbog naplate tužbi radnika i budžetske rezerve koje se neće dirati i koje će obezbijediti garanciju za likvidnost u nekom dugoročnom periodu ako se firma bude sretala sa finansijskim problemima, prirodnim katastrofama ili nekim drugim globalnim nepogodama, epidemijama koje bi ugrozile turističku djelatnost”, kazao je Hodža za “Vijesti”.

Ulcinjski hotelijer je tako uvažio sugestije Ministarstva turizma da je prodaja tog nefunkcionalnog zemljišta jedan od načina da se riješi problem eventualne isplate dijela otpremnina i razlike ličnih primanja, što je predmet sporova koji se vode pred Osnovnim sudom u Ulcinju i Višem sudom u Podgorici.

U analizi stanja u ulcinjskom hotelijeru, koju je izradilo Ministarstvo turizma, se navodi da su oko 40 bivših radnika, kojima je prestao radni odnos na osnovu otpremnine, podnijeli u 2021. i 2022. godini tužbu Osnovnom sudu u Ulcinju radi isplate dijela otpremnine.

Uz to, Ministarstvo turizma ukazuje, da je oko 30 radnika koji su i dalje u radnom odnosu, tužili “Ulcinjsku rivijeru” na ime isplate razlike ličnih primanja za period od 2009. do 2021.

Upozorava se da se u slučaju okončanja spora u korist radnika, procjenjuje da visina isplate na ime radnog spora radnika sa svim troškovima može dostići iznos od preko 250.000 eura i konstatuje da je kao jedno od rješenja za taj problem prodaja zemljišta na Autobuskoj stanici koje je vlasništvo “Ulcinjske rivijere”, a nije u funkciji.

Pravni zastupnik “Ulcinjske rivijere”, advokat Branko Lutovac ranije je potvrdio “Vijestima” da je tačno da su pokrenute tužbe više od 60 radnika i to kako onih koji su sada u radnom odnosu, tako i onih koji su napustili firmu Ili ostvarili pravo na penziju.

“Potraživanja se odnose na naknadu štete zbog navodno manje isplaćene zarade, naknadu za prekovremeni rad, neiskorišćene godišnje odmore i rad za vrijeme praznika. Ima potraživanja i po osnovu navodno manje isplaćene otpremnine. Ukupna potraživanja prelaze iznos od 250.000 eura”, kazao je Lutovac.

On je naveo da su postupci u toku pred Osnovnim sudom u Ulcinju i Višim sudom u Podgorici.

“Do sada je okončano samo nekoliko predmeta u kojima su djelimično usvojene tužbe i zahtjevi. Takođe, moja kancelarija podnijela je tužbe i protivtužbe zbog više isplaćene naknade radnicima u sezonskom dijelu godine i ti postupci su u toku”, kazao je Lutovac.

I on je tada ocijenio da je prodaja zemljišta kod Autobuske stanice neophodna.

“Kako zbog navedenih potraživanja radnika, tako i zbog plana investicionog ulaganja, koji je predložio sadašnji menažment firme a sve u cilju poboljšanja turističke ponude na Adi Bojani”, ocijenio je Lutovac.

U “Ulcinjskoj rivijeri” trenutno je 58 zaposlenih radnika. U okviru nje posluju nudistički kamp “Ada Bojana” i auto-kamp “Neptun” na Velikoj plaži, koji je predmet imovinskog spora.

Podijeli ovaj članak