Sava osiguranje zapošljava: Stručni saradnik za likvidaciju imovinskih i nematerijalnih šteta

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

STRUČNI SARADNIK ZA LIKVIDACIJU IMOVINSKIH I NEMATERIJALNIH ŠTETA

sa mjestom rada u Podgorici

Stručni saradnici za likvidaciju imovinskih i nematerijalnih šteta zaduženi su za:

 • evidentiranje imovinskih, nematerijalnih i međunarodnih šteta,
 • prikupljanje dokaza za utvrđivanje osnova, vrste i visine obaveze i utvrđivanje pravnog osnova,
 • utvrđivanje visine naknade po osnovu odštetnog zahtjeva u vezi sa imovinskim, nematerijalnim i međunarodnim štetama i formiranje naloga za isplatu odštetnih zahtjeva,
 • utvrđivanje visina rezervacija po nastalim i prijavljenim odštetnim zahtjevima za imovinske, nematerijalne i međunarodne štete,
 • organizovanje sprovođenja pregleda, rekonstrukcija događaja i slično,
 • rješavanje uslužnih odštetnih zahtjeva,
 • administrativne poslove iz djelokruga rada,
 • izradu internih akata iz domena rada odjeljenja i učestvuju u projektima,
 • druge poslove koji se prema prirodi obavljaju u odjeljenju.

Kandidati zainteresovani za ovo radno mjesto treba da:

 • imaju stečenu kvalifikaciju srednjeg obrazovanja (240 kredita CSPK),
 • poznaju rad na računaru – MS Office paket,
 • imaju položen vozački ispit,
 • imaju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje dvije godine.

Ukoliko ispunjavate tražene uslove, a uz to se lako prilagođavate promjenama, volite rad u timu, komunikativni ste, usmjereni na ostvarivanje rezultata i orjentisanost ka ličnom razvoju, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu – [email protected]

Rok za dostavljanje prijava je 7 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijavom na oglas kandidati potvrđuju da su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

Izrazi koji se u ovom oglasu koriste za lica u muškom roku, obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

 

Podijeli ovaj članak