Sava osiguranje zapošljava: Šef službe za poslovno osiguranje

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

ŠEF SLUŽBE ZA POSLOVNO OSIGURANJE

Sa mjestom rada u Podgorici

Šef službe za poslovno osiguranje dužan je da:

 • organizuje i kontroliše izvršavanje poslova prodaje u okviru službe,
 • odgovoran za izvršavanje plana fakturisanja i naplate bruto premije službe,
 • aktivno učestvuje u održavanju i širenju portfelja korporativnih klijenata i stara se o postojećim i potencijalnim osiguranicima,
 • analizira poslovne rezultate osiguranja iz delokruga rada i predlaže mjere za poboljšanje istih,
 • učestvuje u izvođenja sistema mjerenja zadovoljstva klijenata,
 • organizuje prikupljanje tržišnih informacija i priprema predloge za poboljšanje konkurentnosti proizvoda osiguranja,
 • učestvuje u sprovođenju interne kontrole u djelokrugu rada službe,
 • analizira rad službe, učestvuje u postupku ocjenjivanja rada zaposlenih, predlaže raspoređivanje, zarade i nagrađivanje zaposlenih u okviru službe,
 • organizuje operativno izvođenje poslovne saradnje putem posebnih kanala prodaje,
 • pruža podršku i obavlja obuku poslovnim saradnicima u okviru posebnih kanala prodaje,
 • organizuje prodajne aktivnosti za leasing kuće, auto salone, telekomunikacione kompanije, turističke, knjigovodstvene i druge agencije,
 • sprovodi poslovnu politiku i priprema operativne planove za rad Službe,
 • postavlja ciljeve zaposlenim u službi i odgovoran je za njihovo redovno izvršavanje,
 • obavlja druge radne zadatke koji su u vezi sa poslovima radnog mjesta.

Kandidati zainteresovani za ovo radno mjesto treba da:

 • imaju stečenu kvalifikaciju visokog obrazovanja (240 kredita CSPK),
 • poznaju rad na računaru – MS Office paket,
 • dobro znaju engleski jezik,
 • imaju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od 5 godina, od čega najmanje 2 godine u oblasti osiguranja.

Ukoliko ste komunikativni, pouzdani i precizni, orjentisani ka ličnom razvoju, posjedujete organizacione i upravljačke sposobnosti i sposobnost lakog prilagođavanja promjenama, samoinicijativni ste i spremni na timski rad, a uz to ispunjavate navedene uslove, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu – [email protected]

Rok za dostavljanje prijava je 7 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijavom na oglas kandidati potvrđuju da su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

Izrazi koji se u ovom oglasu koriste za lica u muškom roku, obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

Podijeli ovaj članak