Dobit državnih firmi 250 miliona, Vlada će tražiti dio

Državne kompanije imaju preko 250 miliona eura vrijednu akumuliranu dobit, a koliko od toga će završiti u državnoj kasi odlučiće Vlada na preporuku Ministarstva finansija koje analizira njihovo poslovanje i potrebe za investicijama.

“Ministarstvo finansija preporučiće Vladi da i u ovoj godini ostvari svoja imovinska prava analogno prethodnim godinama. Napominjemo da je država u prethodnom periodu u kontinuitetu ostvarivala svoja imovinska prava koja proističu iz vlasništva u privrednim društvima, a shodno Zakonu o privrednim društvima i zaključcima koji su doneseni u prethodnom periodu”, saopšteno je “Vijestima” na pitanje da li će predložiti da državna preduzeća uplate dobit u budžet i u kojem procentu.

Najviše neraspoređene dobiti ima Elektroprivreda 95,2 miliona eura u kojoj država ima 98 odsto kapitala, a zatim slijede Crnogorski elektroprenosni sistem sa 90 miliona eura u kojem je 55 odsto državnog kapitala. Rudnik uglja Pljevlja, u kojem državna EPCG ima sto odsto kapitala, ima akumuliranu dobit od 41,2 miliona eura.

Nepodijeljenu dobit na svojim računima imaju i Marina Bar 3,3 miliona eura, Monteput 4,5 miliona, Pošta 3,4 miliona, Morsko dobro osam miliona, Budvanska rivijera 3,6 miliona, Aerodromi 6,9 miliona eura,… Preduzeće “Kontrola letjenja Srbije i Crne Gore SMATSA” u kojem država Crna Gora ima osam odsto učešća ima neraspoređenu dobit od 5,6 milijardi dinara, što je 48 miliona eura. Učešće Crne Gore u ovoj dobiti bilo bi 3,8 miliona eura.

Predlogom budžeta za ovu godinu predviđeno je da prihodi državne kase od kapitala iznose 54,5 miliona eura, ali je moguće da ta cifra bude povećana ukoliko bude postojala potrebe za novcem.

Najveća državna preduzeća, koja su akcionarska društva, odluku o podijeli dividende donijeće do kraja juna na skupštinama akcionara gdje će o tome glasati predstavnici Vlade kao akcionara. Nakon toga bi, u skladu sa donijetim odlukama, uslijedila podijela dividende prema procentu kojeg imaju akcionari.

Iz Ministarstva finansija kazali su “Vijestima” da su od početka godine do kraja aprila imali prihod od kapitala u iznosu od 11,5 miliona eura, od čega se najveći dio odnosi na uplatu dobiti od Centralne banke Crne Gore (CBCG) za 2022. i 2023. godinu u iznosu od 9,1 milion eura, a i 1,7 miliona eura bio je prihod države po osnovu kamata.

“Privredna društva u većinskom vlasništvu države koja su ostvarila pozitivan poslovni rezultat u 2023. godini a koja ne podliježu ograničenjima propisanim članom 237 i članom 266 Zakona o privrednim društvima, odnosno ograničenjima propisanim drugim posebnim zakonima i/ili osnivačkim aktima, biće u obavezi da tokom ove godine uplate dio ostvarene dobiti koji je srazmjeran udjelu vlasništva države”, naveli su iz Ministarstva finansija.

Bivša Vlada je prošle godine donijela odluku da sva preduzeća u kojima je država većinski vlasnik isplate dividendu i to 30 odsto dobiti iz 2021. i 70 odsto dobiti iz 2022. godine. Međutim, naknadno je Vlada odobravala da neka preduzeća, zbog potrebe investiranja, ne isplaćuju dividendu ili da je isplate u nižim iznosima u odnosu na procente iz odluke.

Iz sadašnjeg Ministarstva finansija kažu da u saradnji sa resornim ministarstvima analizira, procjenjuje i prate poslovanje svih privrednih društava u kojima država ima većinsko vlasništvo.

“Nadzor poslovanja ovih društava podrazumijeva i procjenu fiskalnih rizika, a koja uzima u obzir i komponentu planiranih investicija i izazova sa kojima se susrijeću preduzeća. Vlada će, između ostalog, na bazi rezultata prethodno pomenutih analiza i procjena donositi odluke koje se tiču privrednih društava u većinski državnom vlasništvu. Naročito se vodi računa da se bilo kojom Vladinom odlukom ne ugrozi likvidnost nekog privrednog društva iz sektora državnih preduzeća”, naveli su iz Ministarstva.

(Opširnije na Vijesti.me)

Podijeli ovaj članak