Vezuv zapošljava: Direktor finansija i računovodstva

Mi smo lider u industriji. Usavršavanje, inovativnost, veliki trud su samo neki od kvaliteta koje gajimo. Mi smo u stalnom razvoju i modernizovanju sistema. Kontinuirano unapređujemo kvalitet svojih usluga i servisa.

U potrazi smo za iskusnom osobom koja će se pridružiti našem timu na poziciji:

Direktor finansija i računovodstva

Lokacija: Podgorica

Sektor: Finansije i računovodstvo

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme, pon-pet

Opis posla:

 • Rukovodi i organizuje rad službi u okviru sektora finansija i računovodstva
 • Upravljanje procesima i optimizacijom rada u sektoru finansija
 • Odgovara za izradu i sprovođenje računovodstvenih politika Društva
 • Odgovara za pravilnu primjenu i usklađenost sa Međunarodnim računovodstvenim standardima odnosno sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja
 • Priprema finansijske izvještaje (periodične i godišnje) i pruža kvalitetnu analizu poslovanja i poslovnih rezultata rukovodstvu Društva, preduzima mjere i usmjerava aktivnosti u cilju unapređenja poslovanja
 • Prati pozitivne zakonske propise u oblasti finansijskog poslovanja, usklađuje procedure i interne kontrole sa izmjenama zakonskih propisa osnovne djelatnosti Društva,
 • Prezentuje rukovodstvu Društva uticaj izmjena zakonskih propisa
 • Savjetuje i prezentuje rukovodstvu Društva finansijske implikacije određenih projekata, izmjena regulative, modela poslovanja i sl.
 • Odgovara za sprovođenje svih finansijskih aktivnosti u cilju postizanja finansijske stabilnosti i solventnosti Društva
 • Odgovara za adekvatno upravljanje likvidnošću i s tim u vezi predlaže rukovodstvu Društva investicije u raspoložive finansijske instrumente
 • Uspostavlja i održava profesionalne odnose sa bankama, vodi pregovore u vezi obezbijeđenja finansijskih sredstava za finansiranje poslovanja i razvojnih projekata (depoziti, krediti, okviri za bankarske garancije, bankarski servisi i sl.)
 • Odgovara za kontinuiranu edukaciju, usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih u okviru sektora finansija i računovodstva
 • Kontroliše sprovođenje investicionih projekata
 • Pomaže računovodstvenim službama i rukovodiocima u procesima revizije i u postupcima kontrole od strane poreskih organa, Uprave za igre na sreću i drugih državnih institucija
 • Komentariše, analizira i predlaže unapređenja ugovora sa poslovnim partnerima Društva
 • Odgovara za izradu Poslovnog plana Društva za naredne tri godine
 • Prati i kontroliše sve obaveze Društva prema dobavljačima i poslovnim bankama, određuje prioritete
 • Koordinira aktivnosti pravnih, poreskih i drugih savjetnika
 • Vrši finansijsku kontrolu svih poreskih prijava, izvještaja za potrebe Uprave za igre na sreću i Centralne banke Crne Gore odnosno izvještaja prema drugim državnim institucijama

Uslovi:

 • VSS – Ekonomski fakultet
 • Radno iskustvo na istim poslovima od minimum 5 godina

Šta možete da očekujete od nas:

 • Benefiti posebno kreirani za dato radno mjesto
 • Rad u kompaniji koja je lider u industriji i koja ima regionalno prisustvo
 • Dinamičan posao koji svaki dan donosi izazove
 • Timsko okruženje profesionalca koji su spremni da sa vama razmijene iskustva i znanje
 • Dugoročno angažovanje

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti tako što će poslati svoj CV na e-mail adresu [email protected]

Šansa za napredak je moguća, odluka je na Vama.

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak