Vuković: Povećanje PDV-a nije opcija

Ministarstvo finansija ne razmatra povećanje poreza na dodatu vrijednost (PDV). To nije opcija, kazao je u intervjuu za “Dan” ministar finansija Novica Vuković.

– Prema svim procjenama, a sprovodeći fiskalno odgovornu politiku, ostaje sadašnja opšta stopa od 21 odsto, što pozitivno utiče na to da ne može biti rasta cijena zbog PDV-a. Takođe, Ministarstvo finansija je formiralo međuresorski radni tim koji priprema Predlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim će se, između ostalog, nastaviti dalje usklađivanje sa Direktivom EU o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost, izjavio je Vuković.

Na pitanje da li država planira smanjenje akciza na gorivo u ovoj godini, on je kazao da mjere u cilju obuzdavanja rasta cijena goriva, odnosno eventualne korekcije akciza na bezolovni benzin i gasna ulja, Vlada će primijeniti u slučaju da dođe do značajnijeg povećanja cijena mineralnih ulja na svjetskom tržištu.

-Upravo je jednu takvu mjeru predložila 42. Vlada i duže se primjenjivala zbog čestih poremećaja i dinamičnijeg rasta, a na inicijativu resora finansija u kojem sam bio. Zaista aktivno pratimo kretanja cijena naftnih derivata na svjetskoj berzi i reagovaćemo, s obzirom na tu situaciju, odnosno potencijalnim poremećajima na tržištu i eventualnom značajnom povećanju cijena tih derivata, kao i s obzirom na uticaj takvih promjena na budžet države, odnosno na prihode od akciza i PDV-a. Donosimo i donosićemo odluke vodeći računa o građanima i privredi, uz poseban fokus na budžet svih poreskih obveznika – kazao je Vuković.

U javnom sektoru radi 46.727 zaposlenih

Na pitanje koliko je zaposlenih u javnoj administraciji, da li je previše zaposlenih u javnom sektoru i da li se planira njegova racionalizacija, Vuković je odgovorio da, prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo finansija, u martu ove godine je 46.727 zaposlenih primilo zarade iz budžeta Crne Gore.

-Uz toliki broj zaposlenih, evidentan je i deficit stručnih i kvalifikovanih kadrova za pojedina radna mjesta. Stoga je neophodno raditi na procesu optimizacije javne uprave, koja ne znači nužno smanjenje broja zaposlenih, već profesionalizaciju, usavršavanje i raspored zaposlenih prema njihovim kvalifikacijama i vještinama u cilju pružanja efikasne usluge građanima – kazao je on.

Neće se zaduživati za tekuću potrošnju

Vuković je kategoričan da zaduženja nema, niti će imati, zaduženja za tekuću potrošnju.

-Dakle, nijedan novi trošak neće biti finansiran iz pozajmica, osim kapitalnog budžeta, čime se ispunjava zlatno pravilo budžeta da sve tekuće obaveze budu finansirane iz tekućih prihoda. Ovogodišnjim Zakonom o budžetu predviđena je mogućnost zaduživanja do iznosa od 1,15 milijardi eura za nedostajuća sredstva u ovoj godini, refinansiranje starog duga i stvaranje fiskalne rezerve za 2025. godinu. Sredstva ostvarena emisijom obveznica u martu ove godine, u iznosu od 687,76 miliona eura, biće korišćena za otplatu starog duga i kapitalni budžet u 2024. godini, kao i za fiskalnu rezervu za finansiranje dijela javnog duga koji stiže na naplatu naredne godine.
Jasno je da po zakonu preostala mogućnost aranžmana od oko 462 miliona eura, ali to ne znači da ćemo sve koristiti. Ministarstvo finansija odgovorno pristupa i intenzivno prati dešavanja na međunarodnom i domaćem tržištu, i pravovremeno će se donijeti adekvatna odluka o eventualnom dodatnom aranžmanu i načinu, kao i o najpovoljnijem trenutku za realizaciju.

Ono što je zasad izvjesno, Ministarstvo finansija i Svjetska banka vode pregovore o zaključenju aranžmana za razvojne politike (DPL) u iznosu do 80 miliona eura ove godine, kojim bi se obezbijedila dodatna sredstva za finansiranje budžeta, odnosno stvaranja fiskalne rezerve. Za ovaj aranžman sa Svjetskom bankom interesovanje su izrazile i agencije i fondovi koji bi obezbijedili dodatna sredstva uz povoljnije uslove, što bi omogućilo da se kroz ovaj vid aranžmana obezbijedi ukupno do 180 miliona eura. Posebno su nam važna značajna bespovratna sredstva koja su Crnoj Gori odobrena ili će biti odobrena od EU – grantovi za rekonstrukciju željeznice i druge dionice auto-puta i sredstva koja će biti na raspolaganju iz Plana rasta za Zapadni Balkan – kazao je Vuković.

Na pitanje hoće li do kraja ove godine biti mijenjana poreska politika, odnosno da li će se uvoditi ili povećavati porezi/akcize na određene proizvode, on je podsjetio da fiskalnom strategijom, koju Ministarstvo finansija posvećeno priprema, razmatraju modalitete za mjere poreske politike koje će rezultirati širenjem poreske baze.

-U kontekstu akcizne politike, MF je formiralo međuresorski radni tim koji priprema izmjene i dopune Zakona o akcizama i te izmjene će se najvećim dijelom odnositi na usklađivanja važećeg zakona sa zakonodavstvom EU. Pored toga, formirali smo i radni tim za pripremu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, da bi se unaprijedilo važeće zakonsko rešenje, a što će detaljno biti predočeno Fiskalnom strategijom. Takođe, očekujemo veliko interesovanje poreskih obveznika za primjenu Zakona o otpisu kamate na dospjela dugovanja, koji je prošao javnu raspravu i, nakon okončanja standardne procedure, uskoro će biti upućen Vladi na utvrđivanje, a potom i Skupštini na usvajanje. Tim Ministarstva finansija radi i na Zakonu o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovila, vazduhoplova i letjelica. Dakle, namjeravamo da znatno unaprijedimo to zakonsko rješenje, koje se u praksi ne primjenjuje na adekvatan način, posebno u pogledu plaćanja poreske obaveze pri prometu motornih vozila i neograničenom korišćenju punomoćja za ostvarivanje prava po osnovu vozila – kazao je on.

Opširnije u današnjem “Danu”

Podijeli ovaj članak