Kako će CEFTA odluka o pravima intelektualne svojine (IPR) uticati na inovacije i male biznise

Dodajte komentar

U najavi je donošenje važne odluke kojom će CEFTA strane napraviti značajan korak u cilju jačanja inovacija i podrške malim preduzećima. Odluka je usmjerena na prava intelektualne svojine (IPR) i predstavlja ključni trenutak za ekonomski rast regiona.

Jedan od ciljeva u dijelu o međusektorskim trgovinskim mjerama Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište 2021-2024. jeste donošenje novog okvira za aspekte intelektualne svojine i srodnih prava povezanih sa trgovinom.

Cilj novog okvira je da osigura usklađivanje propisa ili minimalne standarde za pravnu zaštitu u različitim oblastima intelektualne svojine, što uključuje implementaciju principa nediskriminacije radi obezbjeđivanja jednake zaštite bez obzira iz koje CEFTA strane potiče kompanija. Podjednako važno za integraciju i slobodnu trgovinu unutar Zajedničkog regionalnog tržišta jeste uvođenje regionalnog režima iscrpljivanja u CEFTA, barem za industrijski dizajn i trgovačke marke. To znači da priznanje trgovačke marke ili industrijskog dizajna od strane CEFTA-e ne daje nosiocu prava mogućnost da zabrani njegovu upotrebu u vezi sa robom, uslugama ili proizvodima koji su legalno plasirani na tržište bilo koje CEFTA strane. Ovo je važan korak u pripremi regiona za režim iscrpljivanja koji obuhvata čitavu EU i koji će se primijenjivati nakon pristupanja Evropskoj uniji.

Novi okvir će uzeti u obzir EU i globalne (TRIPS) prakse i biće dodatno ojačan poboljšanom koordinacijom između kancelarija za IPR.

Eksperti CEFTA strana su se na tehničkom nivou usaglasili oko teksta Odluke, kojom se zahtijeva poštovanje najnovijih zakonodavnih rješenja Evropske unije.

“U praksi, Odluka uvodi ključne principe zasnovane na praksi EU i takođe postavlja neophodni okvir za omogućavanje koordinacije između CEFTA strana u uspostavljanju jedinstvenog pristupa zaštiti i sprovođenju prava intelektualne svojine. Najznačajniji su princip nediskriminacije i režim iscrpljivanja CEFTA-e, kao i uspostavljanje koordinacionog tijela unutar CEFTA-e koje će objediniti kancelarije za IPR i ostale ključne organe angažovane u IPR i njihovoj zaštiti. Kao rezultat ove koordinacije, uskoro ćemo u realnom vremenu imati razmjenu informacija relevantnu za sprovođenje carinskih mjera, implementaciju online alatki i digitalizaciju dosijea povezanih sa pravima intelektualne svojine. Kroz edukativne aktivnosti i kontinuiranu saradnju sa tijelima Evropske unije, posebno Kancelarijom za intelektualnu svojinu Evropske unije (EU IPO), odluka će biti podržana i kroz aktivnosti podizanja svijesti, uspostavljanja šaltera za informisanje o intelektualnoj svojini, kao i ključnih tačaka za uključivanje malih i srednjih preduzeća u zaštitu i razvoj njihovih prava intelektualne svojine,” rekao je Marko Mandić, trgovinski ekspert u Sekretarijatu CEFTA-e.

Kako će odluka uticati na male biznise da podstaknu preduzetništvo?

Zaštita prava intelektualne svojine igra ključnu ulogu u rastu današnjih ekonomija. To je posebno važno za startup, mala i srednja preduzeća jer zaštita njihovih inovacija izjednačava konkurenciju omogućavajući im da se takmiče sa mnogo većim kompanijama.

Na osnovu istraživanja koje je EU IPO sprovela u 2022. godini[1] svega 10% malih i srednjih preduzeća u EU navodi da su registrovala svoja prava intelektualne svojine, ali od tog broja 93% je prijavilo pozitivan uticaj te registracije na poslovanje. Mala i srednja preduzeća sa registrovanim intelektualnim vlasništvom u najvećem broju su prijavljivali da je registracija poboljšala njihovu reputaciju ili imidž (60%), da im je pružila bolju zaštitu intelektualne svojine (58%) i da je dala bolje dugoročne poslovne izglede (48%). Kada ih pitaju o razlozima zbog kojih ne štite svoju intelektualnu svojinu, mala i srednja preduzeća obično pominju nedostatak informacija, složene i skupe procedure registracije, kao i složene i skupe sudske procedure u slučajevima kršenja prava intelektualne svojine. Međutim, studija naglašava da je glavna prepreka registraciji prava intelektualne svojine za mala i srednja preduzeća nedostatak znanja o tome šta je intelektualna svojina i kako to može da koristi njihovom poslovanju.

Očekuje se da će okvir unaprijediti procese u vezi sa registracijom i sprovođenjem prava intelektualne svojine, pružajući veću jasnoću i sigurnost za biznise koji posluju u regionu. Usklađivanjem propisa o pravima intelektualne svojine, CEFTA ima za cilj da stvori podsticajno okruženje za inovacije i investicije, te da stimuliše ekonomski rast i konkurentnost. Sa uspostavljanjem jasnijih  i konzistentnijih propisa o IPR malim biznisima biće lakše da zaštite svoje inovacije i prava intelektualne svojine. Važan segment rada budućeg koordinacionog tijela unutar CEFTA-e biće i biće i podizanje svijesti, naročito kod malih kompanija i startapa, o prednostima registracije prava intelektualne svojine.

S druge strane, efikasna zaštita prava intelektualne svojine promoviše strane direktne investicije i podstiče inovacije, pružajući malim kompanijama širok spektar alata koji će im pomoći u stimulisanju njihovog uspjeha i koristiće potrošačima i društvu kroz kontinuirani tok inovativnih, konkurentnih proizvoda i usluga i proširenje tržišta.

Integracija tržišta robe i usluga omogućiće malim ekonomijama CEFTA-e da postanu dio, ne samo regionalnih, već i globalnih lanaca snabdijevanja i proizvodnih mreža, što bi smanjilo troškove za potrošače i učinilo ove ekonomije privlačnijim za strane investicije.

Uticaj odluke se proteže izvan ekonomskog rasta, donoseći širu društvenu korist. Promovisanjem inovacija i preduzetništva, CEFTA strane podstiču kulturu kreativnosti, što može dovesti do razvoja novih rješenja za hitne društvene izazove i doprinijeti opštem društvenom napretku.

Iako odluka predstavlja značajan korak naprijed za CEFTA region, ostaju izazovi u obezbjeđivanju efikasne implementacije i sprovođenju novog okvira zaštite prava intelektualne svojine. Biće neophodna tijesna saradnja zemalja u rješavanju potencijalnih problema i obezbjeđivanju sigurnog terena, kako bi sve zainteresovane strane ostvarivanje korist od ove odluke.

Usvajanje Odluke CEFTA o pravima intelektualne svojine označiće prekretnicu za region. To je važan temelj koji leži u samom srcu funkcionalnog Zajedničkog regionalnog tržišta, s dugoročnim implikacijama za inovacije, male biznise i ekonomski razvoj. Stvaranjem povoljnog okruženja za zaštitu intelektualne svojine i saradnju, CEFTA postavlja osnovu za budućnost koja se karakteriše povećanom konkurentnošću, rastom i prosperitetom.

[1] https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/sme-scoreboard

 

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *