CBCG: Centralni registar sadrži i podatke o računima nerezidenata

Dodajte komentar

Centralni registar transakcionih računa sadrži i podatke o računima nerezidenata, saopšteno je Centralne banke Crne Gore, koja je reagovala na Nacrt strategije za borbu protiv korupcije za period 2024 – 2028, koji je Vlada juče objavila, u kojem se pored ostalog, navodi da: „Centralna banka Crne Gore ima centralni registar rezidentnih računa, ali još uvijek nema registar nerezidentnih računa, što je ključno sredstvo za istrage koje uključuju nerezidente.

„Shodno članu 65 Zakona o platnom prometu, Centralna banka Crne Gore vodi Centralni registar transakcionih računa, koji uključuje i podatke o nerezidentima. Odluka o sadržini ovog registra, koja je usklađena sa relevantnim zakonskim aktima, jasno propisuje obavezu banaka da dostavljaju podatke o transakcionim računima nerezidenata“, navodi u reagovanju Andrija Jovović direktor Sektora za platni promet CBCG.

Kako kaže, sadržinu Centralnog registra transakcionih računa, podatke koji se dostavljaju za potrebe tog registra, način dostavljanja podataka i način ostvarivanja uvida u podatke iz tog registra, propisuje Centralna banka.

„Shodno navedenom, Centralni registar transakcionih računa sadrži i podatke o nerezidentima, jer su banke, počev od 04. 08. 2021. godine, a u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o sadržini Centralnog registra transakcionih računa (“Službeni list Crne Gore”, br. 053/21 od 27.05.2021) dužne da dostavljaju podatke o transakcionim računima nerezidenata. CBCG će kroz javnu raspravu dostaviti nadležnom organu sugestije za brisanje tog dijela iz predmetne strategije“, poručio je Jovović.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *