Inicijativa CBCG: Banke reagovale, za penzionere, stambene i “kraće” gotovinske kredite prve povoljnosti

Dodajte komentar

Nakon inicijative Centralne banke za smanjenje kamatnih stopa, više komercijalnih banaka ponudilo je klijentima određene proizvode pod novim, povoljnijim uslovima.

Banke su u prvoj reakciji, čini se, odmah krenule na kategorije penzionera, ali i stambenih kredita – pogotovo za mlade, kao i sa smanjenjem kamata na određene keš kredite..

CKB snizila kamate na stambene kredite, i gotovinske do 6 godina

U najvećoj, CKB banci od 20. marta, važe novi cjenovni uslovi za njihove najpopularnije kreditne proizvode.  Mladima do 30 godina nude stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom NKS 4,49%, efektovne kampatne stope od 4,72%, a u dijelu gotovinskih kredita, kreirali su posebnu ponudu za kredite ročnosti do 6 godina, sa fiksnom kamatnom stopom NKS od 6,99% i EKS od 7,80%.

Na pitanje koliko su smanjenje kamatnih stopa ste ponudili, iz CKB podsjećaju da je standardna ponuda za CKB stambene kredite NKS 5,99%, EKS od 6,35%.

“Podsjećamo da je tokom cijelog perioda otplate kredita kamatna stopa fiksna, sa rokom otplate čak i do 25 godina, uz opciono osiguranje kredita. Dodatno, u saradnji sa prestižnim građevinskim kompanijama, klijentima nudimo stambene kredite sa fiksnom kamatnom stopom NKS 5,69% i EKS od 5,97%.  Kada su u pitanju gotovinski krediti, do 20. marta, kamatna stopa je zavisila od odabranog iznosa i roka otplate, i kretala se od NKS od 8,99%, EKS od 9,76%. Od 20. marta kamatna stopa za kredite do 6 godina je značajno niža i iznosi NKS 6,99% i EKS od 7,80% “, kazali su iz CKB.

Na pitanje da li pripremaju još neke izmjene u cjenovnoj politici u narednom periodu, iz CKB dodaju da u posebnoj kampanji od 20. marta do 31. maja, klijentima nudimo hipotekarni keš kredit sa nižom kamatnom stopom i nižom provizijom, odnosno fiksnom kamatnom stopom NKS 5,99% i EKS od 6,34%, uz jednokratnu naknadu za odobrenje kredita 0,5%. Maksimalni rok otplate je 20 godina i nije obavezno osiguranje kredita.

“Jednostavno rečeno – Tu smo! Da i u narednom periodu pružimo brojne pogodnosti za naše postojeće i nove klijente, i partnerski podržimo svaki prijedlog koji može doprinijeti dobrobiti građana i zajednice – poručuju iz CKB, i pozivaju sve da potpune informacije o proizvodima pronađu na sajtu www.ckb.me ili u najbližoj CKB poslovnici”, poručili su iz CKB-a.

(Podaci o kamatama su informativnog karaktera i sve informacije možete pronaći na sajtu banke).

Hipotekarna banka snizila kamate za četiri proizvoda, do dva odsto

Hipotekarna banka pridružila se inicijativi Centralne banke Crne Gore za smanjenje kamatnih stopa i  nastavila  sa trendom smanjenja prosječnih ponderisanih kamatnih stopa, na kredite odobrene fizičkim licima tokom prethodnih godina.

-Naša banka  je, u skladu sa preporukama CBCG, dodatno snizila svoje kamate na četiri popularna kreditna proizvoda. Posebnu pažnju smo usmjerili na  finansijski najranjivije kategorije i to upravo na naše penzionere, studente i nezaposlene osobe.

Proizvodi koji su uključeni u ovu ponudu su: Gotovinski krediti za penzionere, Okvirni kredit – overdraft namijenjen penzionerima, Gotovinski, namjenski i krediti za refinansiranje obaveza za studente i Gotovinski, namjenski i krediti za refinansiranje obaveza za nezaposlena lica.

“Smanjene kamatne stope, koje su smanjenje i do 2% u zavisnosti od proizvoda,  će se primjenjivati na novoodobrena četiri kreditna proizvoda  i važiće za sve one klijente koji budu aplicirali za kredit u periodu od 25. marta 2024. godine zaključno sa 31.12.2024. godine. Dodatne informacije građani mogu dobiti putem našeg web sajta www.hb.co.me ili u neposrednom kontaktu sa našim zaposlenima”, navedeno je iz Hipotekarne banke.

NLB banka:  Smanjene kamate kod gotovinskih, stambenih i hipotekarnih kredita

Iz NLB podsjećaju da je kao sistemska banka, NLB Banka svjesna svoje pozicije i odgovornosti u skladu sa čim i vodi svoju cjenovnu politiku. -Razumjevši značaj inicijative CBCG i njenih potencijlanih dometa, Banka je aktivno učestvovala u reviziji uslova, i pored već aktivnih prodajnih akcija i onih koje su u pripremi, i snizila kamatne stope na veliki broj proizvoda iz svoje ponude. Krediti su iz oblasti gotovinskih, stambenih i hipotekarnih i smanjenja kamatnih stopa se kreću do čak 1% bez posebnih uslova za klijenta kada su u pitanju rok i iznos. Klijentima nudimo online keš kredit po fiksnoj kamatnoj stopi od 7.99 za ročnosti do 72 mjeseca, dok hipotekarne i turističke kredite duže ročnosti do 240 mjeseci nudimo već od 6,59%- kazali su iz NLB, i dodali da više o ukupnoj ponudi kredita svi građani mogu pronaći na našem web portalu www.nlb.me/me/stanovnistvo/lista/krediti

IZ NLB kažu da Banka ima u ponudi i veoma izuzetan kredit koji je namijenjen za ugradnju održivih tehnologija u stanovima i kućama pod nazivom NLB Geff kredit za održivi dom koji realizuje u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, pod veoma povoljnim uslovima i mogućnosti do 20% povraćaja od odobrenog kredita. Pored ovih kredita ističemo beskamatni potrošački Kredit na licu mjesta uz pomoć koga klijenti i oni koji to još nisu postali mogu dobiti 0% kamatnu stopu za iznose do 5.000 EUR na 100 lokacija naših partnera u Crnoj Gori.

Banka je više puta svoju odgovornost pokazala u vođenju cjenovne politike, sa ciljem da nađe najbolje rješenje za građane koji po prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, što su klijenti i prepoznali pa je Banka u kontinuitetu lider u stambenim kreditima, što upućuje na izuzetno povjerenje koje nam klijenti daju.

Na pitanje o ostalim izmjenama cjenovne politike, iz NLB odgovaraju da je, cijeneći povjerenje i potrebe klijenata  pripremljena posebna ponuda stambenih kredita bez naknade na period do 300 mjeseca uz fiksnu kamatnu stopu od 4,99%, dok će za iste kredite kraće ročnosti (do 120 mjeseci) kamatna stopa iznositi 4,79%, a kombinovana kamatna stopa 4,49% fiksno za prvih 60 mjeseci, a nakon toga do kraja roka isplate važiće kamatna stopa od 2,49% +6M Euribor. Vjerujemo da će pomenuta inicijativa postići željene rezultate i pokazati još jednom snagu bankarskog sektora u cjelosti, na koji se u značajnoj mjeri oslanja cjelokupna crnogorska ekonomija – zaključuju u NLB banci.

Lovćen banka nudi niže kamate penzionerima

U Lovćen banci su cijeneći inicijativu koju je CBCG pokrenula u smjeru snižavanja kamatnih stopa na kredite koji se nude fizičkim licima, sproveli ozbiljnu analizu i izvršili korekciju cjenovne politike za gotovinski kredit za penzionere uz polisu osiguranja života, kao i za Fer kredit za penzionere. Korigovani uslovi primjenjivaće se od 1. aprila 2024. godine do kraja 2024. godine.

Uz pomenute kredite Lovćen banka ima aktivnu kampanju za „Standardni gotovinski kredit“ uz olakšicu da se kreditni proizvod može podići bez naknade za obradu, što ovaj proizvod čini do 40 bazičnih poena jeftinijim od regularne ponude. Akcija traje do 30. aprila 2024.

“U ovoj godini Lovćen banka obilježava važan jubilej – deset godina godina uspješnog poslovanja, pa će cijela godina biti obilježena brojnim povoljnostima za klijente banke kao i one koji će to uskoro postati.  U tom smislu, iz banke podsjećaju da su već ponudili besplatan paket i karticu za mlade Yolo, uz poklon uplatu od 25 eura kako bi na što jednostavniji i ljepši način, mladima omogućila ulaznicu u svijet finansijskih usluga.  Od 1. aprila banka će promovisati povoljnosti i na strani depozita sa posebno atraktivnim uslovima, o čemu će javnost biti na vrijeme obaviještena”, saopšteno nam je iz Lovćen banke.

U nastavku je dat pregled dosadašnjih, i nižih kamatnih uslova koji će važiti od 1. aprila 2024. godine, za dva gotovinska kredita za penzionere. Možete ga pogledati na OVOM LINKU.

Erste banka ponudila povoljne uslove i niže kamate za tri vrste kredita

Erste banka od ove sedmice klijentima fizičkim licima nudi povoljnije uslove i niže kamatne stope od aktuelnih iz redovne ponude za tri vrste kredita.

Specijalna ponuda potrošačkih kredita za penzionere podrazumijeva nižu kamatnu stopu od redovne za 1,5 procentnih poena i polisu osiguranja koja je za klijenta besplatna jer je plaća banka. Maksimalni iznos kredita je 12.000 eura, kamatna stopa je fiksna i nominalno iznosi 8,49% na godišnjem nivou. Rok otplate je do 120 mjeseci odnosno do 78. godine, dok je jednokratna naknada za odobrenje 1%.

Reprezentativni primjer i efektivne kamatne stope su dostupne na internet stranici Erste penzionerski krediti sa besplatnom polisom životnog osiguranja (erstebank.me)

“Za građane smo u okviru akcije ponudili gotovinske kredite sa hipotekom sa kombinovanom kamatnom stopom koja je fiksna tokom prvih pet godina otplate i iznosi od 4,99% na godišnjem nivou, dok nakon toga iznosi 3,99% plus šestomjesečni EURIBOR. Maksimalni iznos kredita je 150.000 eura, rok otplate do 180 mjeseci. Klijenti ne plaćaju naknadu za obradu kredita, a Erste banka snosi troškove procjene nekretnine, notarske ovjere i taksi za upis hipoteke, pribavljanje lista nepokretnosti, mjenica i upita u Kreditni registar”, kazali su iz banke.

Reprezentativni primjer i efektivne kamatne stope su dostupne na internet stranici Gotovinski krediti sa hipotekom sa kombinovanom kamatnom stopom (erstebank.me)

Dodatno, građanima su od ponedjeljka dostupni i gotovinski krediti sa hipotekom sa fiksnom kamatnom stopom koja iznosi od 5,99% na godišnjem nivou, u zavisnosti od boniteta klijenta. Maksimalni iznos kredita je 150.000 eura, rok otplate do 120 mjeseci. Klijenti ne plaćaju naknadu za obradu kredita, a Erste banka snosi troškove procjene nekretnine, notarske ovjere i taksi za upis hipoteke, pribavljanje lista nepokretnosti, mjenica i upita u Kreditni registar.

Reprezentativni primjer i efektivne kamatne stope su dostupne na internet stranici Gotovinski krediti sa hipotekom sa fiksnom kamatnom stopom (erstebank.me)

Iz banke su naglasili da akcija traje do kraja godine.

Dodaju da, sagledavajući ekonomske i tržišne trendove, banka redovno revidira i prilagođava svoju kreditnu politiku, sa fokusom na razvoj savremenih i pristupačnih rješenja koja klijentima omogućavaju da ispune ključne životne i finansijske ciljeve i ojačaju svoje finansijsko zdravlje. “Akcija će biti proširena, kako je već najavljeno, specijalnom ponudom stambenih kredita za mlade bračne parove”, naveli su iz Erste banke.

Addiko banka se pridružila inicijativi snižavanja kamatnih stopa

Addiko banka se pridružuje inicijativi Centralne banke u pravcu snižavanja kamatnih stopa na kredite za građane, sa ciljem podrške očuvanju njihovog životnog standarda, čime još jednom potvrđuje posvećenost društveno odgovornom poslovanju i osnaživanju povjerenja svojih klijenata.

Addiko banka će ponuditi niže kamatne stope za set kreditnih proizvoda iz aktuelne ponude. Imajući u vidu da su penzioneri jedna od najosjetljivijih kategorija stanovništva, Banka će značajne korekcije kamatnih stopa izvršiti za dvije vrste kreditnih proizvoda namijenjenih ovoj grupi. Tako će od marta penzionerima biti dostupne atraktivnije kamatne stope za 1,4 procentna poena niže od postojećih, odnosno, nominalna kamatna stopa će iznositi  9,99%. Ovaj proizvod podrazumijeva i besplatnu polisu osiguranja za penzionere, što omogućava odobravanje ove vrste kredita do navršene 78 godine klijenta, bez žiranata i medicinskog kartona, dakle sa minimumom dokumentacije. Za penzionere koji ne primaju penziju preko Addiko banke umanjenje kamatne stope iznosi 1 procentni poen. Ovaj proizvod je posebno interesantan penzionerima koji ne žele da promjene dosadašnji način primanja penzije i prenesu primanja penzije preko banke. Dodatna povoljnost omogućena je za zahtjeve koji pristignu putem web kanala, u vidu besplatne naknade za obradu kredita. Ponuda važi za iznos kredita do 12.000 eura na rok otplate do 72 mjeseca.

Kao banka u čijem fokusu su razvoj digitalnih kanala i automatizacija procesa, Addiko će povoljnije kreditne uslove ponuditi i za jedinstveni kredit na našem tržištu – mKredit, koji postojećim klijentima omogućava da pozajmicu u iznosu do 5.000 eura realizuju putem mobilne aplikacije, bez odlaska u poslovnicu i bez dodatnih troškova. U samo nekoliko koraka, čitav proces se u aplikaciji završava za par minuta, nakon čega se sredstva automatski uplaćuju na račun klijenta, bez njegovog odlaska u banku. Redovna kamatna stopa za ovaj proizvod biće umanjena do 2 procentna poena i iznosiće 8,49%. Prema iskustvima naših klijenata, ovaj jedinstveni proizvod na našem tržištu ima sve veću upotrebu i predstavlja moderan digitalni servis po kojem je Addiko banka prepoznata na tržištu.

„Addiko konstantno teži ka  unapređenju zajednice u kojoj živi i podržava inicijative koje podstiču poboljšanje kvaliteta i uslova života. Naša misija je da budemo tu za klijente u svim životnim situacijama kada im je potrebna podrška i dodatni podsticaj. Ovom prilikom snizili smo kamatne stope za nekoliko ključnih kreditnih proizvoda, koje smo smatrali da će u ovom trenutku najviše značiti našim građanima, posebno najranjivijim kategorijama” – izjavio je Ognjen Mijušković, direktor sektora prodaje proizvoda na malo.

Takođe, korekcije kamatnih stopa biće izvršene i za postojeće i za nove klijente, koji imaju potrebu refinansiranja postojećih obaveza, pri čemu će im biti omogućeno i dodatno zaduženje. Smanjenje kamatne stope za ovu vrstu kredita će iznositi 0,7 procentna poena, a sama visina kamatne stope će zavisiti od visine odobrenog kredita i kretaće se od 6,99%. Maksimalni iznos koji se može odobriti iznosi 30.000 eura.

Navedene korekcije kamatnih stopa primjenjivaće se počevši od ponedjeljka 25.03.2024. i predstavljaju samo početni set mjera i aktivnosti koje Addiko sprovodi u cilju podrške navedenoj inicijativi. Istovremeno Banka kontinuirano radi na pronalaženju načina da građanima i u narednom periodu dodatno pojednostavi i ubrza servise i proces odobrenja kredita.

UCB snizila kamatne stope 1 procentni  bod, nova efektivna kamata za gotovinski kredit 6,75 odsto

Universal Capital Banka ističe da je već snizila kamatne stope na gotovinske/refinansirajuće kredite za zaposlene i penzionere. Korigovane kamatne stope biće važeće od 01.04.2024.godine, akcija će trajati do 31.12.2024.godine.

Na pitaje koliko smanjenje kamatnih stopa su ponudili, iz Univezal Capital banke  ističu da se uporedni prikaz smanjenja kamatnih stopa možete naći detaljno u tabeli na linku UCB kamatne stope,  gdje su i važeće kamatne stope po proizvodu  kao i korigovane kamatne stope važeče od 01.04.2024.godine. Kamatne stope su smanjenje za jedan procentni bod. 

Na pitanje da li  pripremaju još neke izmjene u cjenovnoj politici u narednom periodu, iz UCB odgovaraju da, imajući u vidu izazove sa kojima se suočavaju crnogorski građani i sa namjerom da doprinesu očuvanju njihovog životnog standarda, Universal Capital Banka će od 01.04.2024.  za najstarije sugrađane, penzionere, pripremiti posebnu ponudu, kredite do 12.000,00 EUR, koji će biti obezbijeđeni životnim osiguranjem za koje Banka plaća premiju, uz veoma povoljnu kamatnu stopu od 7,50% na godišnjem nivou. U tom smislu, UCB  omogućava brzi postupak odobravanja kredita, besplatnu polisu životnog osiguranja, Kredit je obezbijeđen životnim osiguranjem za koje Banka plaća premiju, uz najpovoljniju kamatnu stopu.

Reprezentativni primjer za pomenuti kredit je: Iznos kredita: do 12.000,00€; Rok otplate: do 7 godina; NKS: 7,50% na godišnjem nivou; Trošak obrade: 1%.

Ziraat snizila kamate na gotovinske i  hipotekarne kredite, i za overdraft 

I Ziraat banka je, u skladu sa dogovorom koji je postignut na sastanku sa guvernerkom Centralne Banke i predsjednicima Upravnih odbora ostalih banka, snizila kamatne stope na kredite koji se najčešće koriste u toj banci.

-To su gotovinski krediti, hipotekarni krediti i overdraft krediti (prekoračenja po transakcionom računu) – saopštili su iz Ziraata, i dali pregled starih i novih,sniženih kamatnih stopa, u tabeli ovdje: ziraat stope.

U ovoj banci navode da kontinuirano rade na unaprjeđivanju naše ponude građanima.

-Pažljivo pratimo tržišne trendove i potrebe naših klijenata, te ćemo u narednom periodu našim postojećim i novim klijentima ponuditi i neke nove proizvode i usluge.  Ziraat Bank Montenegro, kao dio Ziraat finansijske grupacije, posluje u Crnoj Gori od 2015. Od početka našeg djelovanja trudimo se da klijentima ponudimo najbolju uslugu po povoljnim uslovima i prenesemo dio znanja i iskustva kumuliranog u 160 godina poslovanja naše banke. Jedan od pokazatelja je i taj, da je naša banka na kraju 2023, gledano po prosječnim, ponderisanim, efektivnim kamatnim stopama na kredite za stanovništvo, bila jedna od najpovoljnijih banaka tržištu – navode iz Zirat Banke.

 

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *