Efikasna konkurencija – uloga javnih preduzeća i uticaj na konkurenciju na tržištu

Dodajte komentar

Privredna komora je, u saradnji sa projektom finansiranim od strane Evropske Unije, pod nazivom „Increasing the capacity of institutions harmonising and implementing of EU acquis in the area of Competitiveness and Innovation“, 19. marta organizovala  seminar na temu „Efikasna konkurencija – Uloga javnih preduzeća i uticaj na konkurenciju na tržištu“.

Navedeni seminar je drugi u nizu od devet seminara koji se organizuje za oblast konkurencije u cilju postizanja što jasnijeg poznavanja obaveza konkurencije, te izbjegavanja kršenja pravila i time povezanih sankcija budući da je dobar pravni okvir i efikasno sprovođenje pravila u praksi od izuzetne važnosti. Pored neposrednog uvida u stanje na pomenutom području, poseban izazov predstavlja i veoma značajna uloga javnih preduzeća. Ova tematika ima i posebno mjesto u članu 74 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a poštovanje ovih pravila je ne samo značajno u pretpristupnim pregovorima, nego i za cjelokupnu ekonomiju Crne Gore.

Direktorica Sektora udruženja u PKCG, Slavica Pavlović, kazala je u uvodnom obraćanju da je današnji seminar posvećen ulozi javnih preduzeća i njihovom uticaju na konkurenciju, na kojem će učesnici imati mogućnost da diskutuju  o važnim pitanjima u ovoj oblasti.

– Pravila konkurencije važe za sve učesnike tržišne utakmice na jednak način. Položaj  javnih preduzeća izuzetno je bitan u procesu pristupanja Crne Gore EU, jer im prije stupanja u članstvo EU predstoji proces strukurnih reformi – poručila je ona.

Vršilac dužnosti zamjenika direktora Agencije za zaštitu konkurencije, Enis Huremović, istakao je važnost ovakvih seminara i značaj Privredne komore na edukaciji i promociji pravila konkurencije.

– Praksa nam je pokazala da u se svakodnevnom radu dešavaju povrede pravila konkurencije koje proizilaze iz neznanja, zato je neophodno raditi na edukaciji i jačanju zdrave konkurencije – kazao je on, dodajući da će to doprinijeti stvaranju nove dodatne vrijednosti u Crnoj Gori, neophodnoj za dalji rast i razvoj ekonomije, uključujući i njenu diversifikaciju.

Prema njegovim riječima, privredni subjekti čine važan dio privrednog sistema u Crnoj Gori, pa je od izuzetnog značaja podizanje svijesti i spremnosti u ovom sektoru da se poštuju i primjenjuju pravila konkurentnosti, jer efikasna konkurencija podstiče inovacije i nova radna mjesta.

Predavač je bio Andrej Plahutnik, vođa tima, EPRD projekat, a jedna od ključnih tema bila je filozofija ‘jednakih uslova’, koja je temelj tržišne ekonomije. On je istakao da država ne smije ni na bilo koji način dati određene prednosti jednom učesniku, što se najbolje vidi kod državnih preduzeća.

– Ova filozofija, takođe poznata kao ‘level playing field’, zasniva se na principu transparentnosti i politici zabrane radnji koje bi mogle ograničiti konkurenciju, u skladu sa odredbama članova 37, 101, 102, 106 i 107 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (TFEU) – kazao je on. Takođe je naglasio da je tržišna ekonomija temelj jedinstvenog unutrašnjeg tržišta, koje predstavlja osnovu ekonomske i političke stabilnosti.

Plahutnik je učesnicima seminara predstavio različite načine na koje konkurencija može biti ograničena od strane države, uključujući ulazne barijere, diskriminaciju, podjelu ekskluzivnih prava na netransparentan način, kao i netransparentnu politiku državnih pomoći, te pasivan odnos do ograničavanja konkurencije. Posebno je istakao da učesnici na tržištu mogu doprinijeti ograničavanju konkurencije kroz: zloupotrebe dominantnog položaja; koncentracije koje isključuju efikasnu konkurenciju; nelojalnu konkurenciju; damping.

Prema njegovim riječima, najvažnije je da država uspostavi uslove za sprečavanje ograničavanja konkurencije. To podrazumijeva ispunjenje dva ključna uslova. Prvo, institucije koje se bave ovim poslom u Crnoj Gori, poput Agencije za zaštitu konkurencije i sudova, moraju djelovati u interesu potrošača, kao i drugih učesnika na tržištu, ali i ekonomskog razvoja države. Drugi ključni uslov, često zanemaren, ali od izuzetne važnosti, jeste podizanje svijesti, odnosno osnaživanje svih zainteresovanih strana u ovoj oblasti. Kako navodi, ovo je  ključno jer je zdrava konkurencija neophodna za prosperitet države, njenih građana i ekonomije.

Tokom predavanja, ukazao je i na ciljeve efikasne konkurencije i zaštitu interesa potrošača i konkurenata, primjenu politike i prava konkurencije u okviru CEFTA sporazuma, kao i na obaveze zemalja potpisnica u vezi sa zabranom restriktivnih sporazuma, zloupotrebom dominantnog položaja i državnom pomoći.

– Obezbjeđivanje efikasne politike i prava konkurencije od vitalnog je značaja za osiguranje pravilnog funkcionisanja tržišta i zaštite interesa potrošača i konkurenata. Neophodno je usklađivanje nacionalnih zakonodavstava sa evropskim standardima kako bi se osiguralo poštovanje principa fer konkurencije i održiv ekonomski razvoj – poručio je Plahutnik.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *