Bruto premija crnogorskih osiguravajućih kuća 2023. godine 119,45 miliona eura

Dodajte komentar
Prema preliminarnim podacima Agencije za nadzor osiguranja, crnogorske osiguravajuće kuće fakturisale su u 2023. godini 119, 45 miliona ezura bruto premija što je u odnosu na godinu ranije rast od 11,18 miliona eura. U procentima – osiguravajuće kuće su ostvarile rast od 10,3 odsto.

Kada su u pitanju neživotna osiguranja, najveću premiju prošle godine ostvarilo je Lovćen osiguranje i to 36,48 miliona eura uz učešće od 38,1 odsto, što je rast od 480 hiljada eura u osnosu na na 2022. godinu, kada je bruto premija iznosila 36 miliona eura. Učešće je 2022. godine iznosilo 41,4 odsto.

Slijedi Sava osiguranje za obračunatom premiom od 20,67 miliona eura uz učešće od 21,6 odsto što je rast od 3,28 miliona eura u odnosu na goinu ranije kada je bruto premija iznosila 17,39 eura. Sava osiguranje je 2022. godine imalo 20 odsto tržišnog učešća.

Uniqa neživotno osiguranje ostvarilo je lani 17,16 miliona bruto premije uz učešće od 17,9 odsto što je rast od 3,04 miliona u odnosu na 2022. kada je bruto premija iznosila 14,12 miliona eura. Tržišno učešće je 2022. godine iznosilo 16,2 odsto.

Generali osiguranje je prošle godine ostvarilo 12,83 miliona bruto premije uz učešće od 13,4 odsto što je rast od 630 hiljda eura u odnosu na godinu ranije kada je premija iznosila 12,20 miliona eura. Učešće je 2022. godine iznosilo 14 posto.

Grawe neživotno osiguranje je prošle godine fakturisalo 8,68 miliona eura bruto premije uz učešće od 9,1 odsto što je rast od 1,5 miliona eura u odnosu na godinu ranije kada je fakturisana premija iznosila 7,18 miliona. Učešće Grawe osiguranja 2022. godine bilo je 8,3 odsto.

  1. Lovćen osiguranje – 36,48 miliona eura uz učešće od 38,1 odsto
  2. Sava osiguranje – 20,67 miliona eura uz učešće od 21,6 odsto
  3. Uniqa neživotno osiguranje – 17,16 miliona eura uz učešće od 17,9 odsto
  4. Generali osiguranje – 12,83 miliona eura uz učešće od 13,4 odsto
  5. Grawe neživotno – 8,68 miliona eura uz učešće od 9,1 odsto

Kada je u pitanju životno osiguranje, najveću premiju u 2023. godini ostvarilo je Wiener Städtische životno osiguranje i to 9,15 miliona eura uz učešće od 38,8 odsto. Rezultat predstalja rast od 1,4 miliona u odnosu na 2022. godinu (7,58 miliona eura) i bilježi rast učešća od 3,3 odsto.

Grawe osiguranje AD je prošle godine fakturisalo 7,51 miliona eura bruto premije uz učešće od 31,8 odsto što je rast od oko 420 hiljada eura u odnosu na godinu ranije kada je fakturisana premija iznosila 7,09  miliona eura. Učešće Grawe osiguranja 2022. godine bilo je 33,2 odsto.

Lovćen-životna osiguranja AD ostvarilo je lani 5,03 miliona bruto premije uz učešće od 22,5 što je rast od preko 420 hiljada eura u odnosu na 2022. kada je bruto premija iznosila 4,88 miliona eura. Tržišno učešće je 2022. godine iznosilo 22,8 odsto.

Uniqa životno osiguranje AD je prošle godine ostvarilo 1,63 miliona eura bruto premije uz učešće od 6,9 odsto što je pad od 166 hiljda eura u odnosu na godinu ranije kada je premija iznosila 1,805  miliona eura. Učešće je 2022. godine iznosilo 8,4 posto.

  1. Wiener Städtische životno osiguranje – 9,15 miliona eura uz učešće od 38,8 odsto
  2. Grawe osiguranje AD – 7,51 miliona eura uz učešće od 31,8 odsto
  3. Lovćen-životna osiguranja AD – 5,03 miliona uz učešće od 22,5 odsto
  4. Uniqa životno osiguranje AD je – 1,63 miliona eura uz učešće od 6,9 odsto
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *