Tara Resources: Nema pravnog osnova za raskid koncesionog ugovora

Dodajte komentar

Kompanija Tara Resources, koja upravlja projektom otvaranja rudnika Brskovo, upoznata je sa upravo donošenom odlukom Vlade Crne Gore o formiranju međuresornog tima koji će pregledati Ugovor o koncesiji i s tim u vezi želi da podsjeti javnost na hronologiju događaja koji se odnose na aktivnosti koje se tiču projekta.

Pozadina projekta

Od sticanja prava na koncesiju 2018. godine, Tara Resources i Brskovo Mine investirali su više od 30 miliona eura u projektne aktivnosti, uključujući više od 30.000 metara bušenja, metalurških ispitivanja, inženjerskih i ekoloških, tehnoloških studija.

Rudnik Brskovo će zaposliti 700 ljudi u fazi izgradnje, a više od 550 ljudi tokom operativnog rada rudnika, sa fokusom na stanovnike Mojkovca i sjevernog regiona Crne Gore.

Očekuje se da će doprinos projekta iznositi oko 400 miliona eura budžetskih prihoda tokom operativnog perioda, što uključuje procijenjenih 200 miliona eura od koncesione naknade i poreza na dobit, kao i procijenjenih 200 miliona eura od poreza, potrošnje električne energije, troškova goriva, putarine, korišćenja pruga i luka.

Međunarodna procjena uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA) sprovedena je u skladu sa crnogorskim propisima, smjernicama IFC i EBRD, kao i najboljim međunarodnim praksama za upravljanje životnom sredinom, zdravljem, bezbjednošću, otpadom i vodama. Ovaj dokument proslijeđen je Vladi Crne Gore.

Razvojem projekta će se takođe sanirati aktuelni ekološki uticaji nastali usljed prethodnih rudarskih operacija u Mojkovcu.

Ugovor o koncesiji je pravno važeći, a vlada je potvrdila da je kompanija ispunila sve obaveze iz Ugovora u julu 2019. godine.

Ugovor o koncesiji, koji traje 30 godina, zaključen je 10.12.2010. i važi do 09.12.2040.

Vlada Crne Gore je 11. juna 2019. godine potvrdila da su svi dostavljeni tehnički dokumenti zadovoljavajući za ulazak u sljedeću fazu realizacije Ugovora o koncesiji (Odluka Vlade 07-3081).

Da bi dalje unaprijedila projekat u okviru Ugovora o koncesiji, rudnik Brskovo je tražio od vlade da završi Detaljni prostorni plan uključujući Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu, i da izda Urbanističko-tehničke uslove za područje projekta, kako bi kompanija mogla da završi tehničku dokumentaciju i procijenu uticaja na životnu sredinu i da ih podnese nadležnim organima na revidiranje.

Od juna 2019. godine kompanija Tara Resources čeka da Vlada Crne Gore završi ovaj proces prostornog planiranja.

Ugovor o koncesiji ima klauzulu koja produžava ugovor za isti period za koji su nadležni organi kasnili u izdavanju neophodnih odobrenja za rad koncesionara. Vlada se već koristila ovom klauzulom prilikom potpisivanja Aneksa 6 i produžila rokove ugovora zbog dugotrajnih vladinih kašnjenja u završetku prostornog planiranja, 22. jula 2021. (Broj zaključka: 04-3528/2).

Vlada nema pravni osnov za raskid Ugovora o koncesiji, jer nije došlo do povrede ili propusta kompanije u ispunjenju predviđenih obaveza.

Proces prostornog planiranja

Vlada je usvojila odluku o razvoju Detaljnog prostornog plana i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu 23. septembra 2021. godine, a ova odluka je objavljena u Službenom listu 5. novembra 2021. godine.

Nacrt Strateške procjene uticaja na životnu sredinu završen je 27. jula 2022. godine, a nacrt Detaljnog prostornog plana završen je 1. avgusta 2022. godine, od strane odgovarajućih planera koje je imenovala Vlada, a koji su dostavljeni su Savjetu za reviziju.

Nezavisni eksperti iz ovog savjeta 4. aprila 2023. godine, nezavisni ekspertski Savet za pregled izdao je pozitivno mišljenje da Vlada usvoji nacrt Detaljnog prostornog plana, a 20. aprila 2023. godine Vlada je saopštila da je nacrt usvojen.

Javna rasprava o detaljnom prostornom planu i SEA održana je u periodu od 25. aprila 2023. do 3. jula 2023. godine.

Prema Zakonu o prostornom planiranju, Ministarstvo prostornog planiranja mora da sastavi izvještaj o javnoj raspravi i podnese ga Savjetu za reviziju u roku od 15 dana od završetka javne rasprave. Međutim, nadležno ministarstvo nikada nije sastavilo ovaj izvještaj o javnim raspravama, a proces prostornog planiranja obustavljen je u julu 2023. godine.

Vladina radna grupa preporučila je završetak Detaljnog prostornog plana u junu 2023.

Prethodno je, 20. januara 2023. godine, Ministarstvo kapitalnih investicija najavilo formiranje Radne grupe za analizu Ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina, koja uključuje predstavnike svih relevantnih ministarstava, uključujući Ministarstvo kapitalnih investicija; Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Ministarstvo finansija; Zamjenika zaštitnika imovine i pravnih interesa Crne Gore; Agencije za zaštitu životne sredine i Instituta za geološka istraživanja.

U junu 2023. ova radna grupa je pripremila izvještaj u vezi sa Ugovorom o koncesiji i predložila Vladi Crne Gore da „prati usvajanje konačne odluke Vlade Crne Gore o Detaljnom prostornom planu Mojkovca i odluke o izvještaju o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, koje bi trebalo da organizuje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma“ i „zaključi Aneks 7 Ugovora, čiji će sadržaj biti preciziran nakon završetka javne rasprave o Nacrtu detaljnog prostornog plana“.

Tara Resources i dalje čeka da Vlada i nadležna ministarstva završe proces prostornog planiranja, napominjući da ovaj proces traje više od četiri godine do sada i da je prekinut u julu 2023.

Tara Resources se raduje nastavku transparentne i proaktivne sadarnje sa Vladom Crne Gore, Opštinom Mojkovac, lokalnom zajednicom i svim zainteresovanim stranama kako bi unaprijedili razvoj projekta Brskovo, koji ima potencijal da omogući značajna zapošljavanja i ekonomske koristi Sjeveru Crne Gore, uz osiguravanje najbolje međunarodne prakse u zaštiti životne sredine, uključujući rješavanje ekoloških uticaja nastalih iz prethodnih rudarskih aktivnosti.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *