Rudnik Brskovo postavlja standarde za održivo rudarenje

Dodajte komentar

Kompanija prepoznaje potrebu da otkloni sumnje i netačne navode

Crnogorska javnost je ovih dana mogla da čuje nekoliko netačnih tvrdnji koje se odnose na navodno negativne posljedice otvaranja rudnika Brskovo, zbog čega se kompanija Tara Resources, koja upravlja ovim projektom, obavezuje da pruži jasne i transparentne informacije u cilju otklanjanja svih nedoumica.

Aktivnosti rudnika Brskovo ne zahtijevaju i ne predviđaju gradnju i korišćenje konvencionalnog jalovišta. Umjesto toga, jalovina će se izvlačiti i skladištiti u čvrstom i stabilnom objektu sa svim drugim mineralnim otpadom, tako da ne postoji mogućnost da dođe do stvaranja prašine od jalovine. Ovi objekti su dizajnirani u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, propisima EU i regulatornim okvirom Crne Gore, uključujući stabilnost da izdrže i zemljotres i poplave za koje je vjerovatnoća da se dogode jednom u 10.000 godina.

Rudnik Brskovo imaće dobro definisane mjere zaštite zahvaljujući kojima će se sprijećiti širenje bilo koje vrste prašine sa projektnog područja. Kontrola širenja prašine biće obezbijeđena uz pomoć sistema za prskanje i usisavanje prašine koja se bude generisala u procesu drobljenja. Kako bi se dodatno doprinijelo zaštiti projektnog područja, nasipi zemljišta i zidovi će biti ozelenjavani.

Ono što je takođe važno istaći je da se prilikom planiranja projekta vodilo računa o tome da ni na koji način ne bude negativnih uticaja na zdravlje lokalnog stanovništva izazvanih aktivnostima rudnika Brskovo. Bezbjednost, ljudsko zdravlje i zaštita životne sredine su ključne obaveze, zbog čega smo u obavezi da sprovedemo najbolje prakse kako bismo obezbijedili zaštitu lokalne zajednice.

Pored toga, rudnik Brskovo primjenjivaće najbolju praksu za rudarenje cinka. To znači upotrebu modernih tehnologija i procesa koji obezbjeđuju efikasno i odgovorno rudarenje sa minimalnim uticajem na životnu sredinu. Naš cilj je ekstrakcija cinka na održiv i ekološki prihvatljiv način. Dizajnirali smo postupak flotacije tako da se ne koristi natrijum cijanid, kao što je praksa u zemljama EU. Ključni hemijski materijali čije korišćenje je predvišeno su kreč, cink sulfat i natrijum metabisulfit – proizvodi koji se svakodnevno koriste u domaćinstvima i industriji.

U potpunosti smo posvećeni zaštiti životne sredine i nećemo sprovoditi aktivnosti koje bi mogle da dovedu do emisije ili širenja teških metala. Teški metali poput žive prirodno se nalaze u rudi u vrlo malim količinama u čitavom balkanskom regionu. Tokom procesa mineralne obrade, ovi metali će se na bezbjedan način izdvajati bez rizika po zdravlje u koncentrate cinka, olova i bakra. Nivoi žive i drugih teških metala u našim koncentratima su i dalje vrlo niski i nijesu predmet dodatnih regulativa.

S obzirom na to da rudnik Brskovo neće imati topionicu, naši koncentrati će biti prodati topionicama u Evropi (uključujući Francusku, Belgiju, Njemačku i Španiju) i širom svijeta. Kao dio procesa za koji je potrebna visoka temperatura kakva postoji samo u topionicama, živa i arsen će biti ekstrahovani iz koncentrata. Ove topionice su podložne Minamata konvenciji o živi.

Sav preostali otpad imaće izuzetno niske nivoe žive i teških metala i biće bezbjedno skladišten u integrisanom postrojenju za upravljanje otpadom.

Želimo da uvjerimo javnost da, sa modernim metodama rudarstva i prerade u našem rudniku, koje su u skladu sa najboljim dostupnim praksama EU, nijesu predviđeni štetni uticaji na javno zdravlje. Slični rudnici cinka koji postoje širom EU, kao što su oni u Grčkoj, Irskoj, Španiji, Švedskoj i Portugalu, uspješno funkcionišu bez negativnih efekata na zdravlje lokalnih zajednica.

Tara Resources raduje se nastavku transparentne i proaktivne saradnje sa Vladom Crne Gore, Opštinom Mojkovac, lokalnom zajednicom i svim zainteresovanim stranama kako bi se unaprijedio razvoj projekta Brskovo, koji ima potencijal da donese značajne ekonomske koristi Crnoj Gori, uz obezbjeđivanje najbolje međunarodne prakse za zaštitu životne sredine.

(PROMO)

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *