Na kraju septembra 1,48 miliona korisnika mobilne telefonije

Dodajte komentar

Na kraju septembra 2023. godine broj korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori iznosio je 1.483.680 što odgovara penetraciji od 239,29%. U odnosu na prethodni mjesec broj korisnika mobilne telefonije je veći za 0,10 %, a u odnosu na isti period prošle godine broj korisnika
je veći za 9,61%.

Od ukupnog broja korisnika 50,96% (756.086) su postpaid korisnici, dok je prepaid korisnika 49,04% (727.594).

Od ukupnog broja 1.483.680 korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori, najviše korisnika imao je Mtel 559.034 korisnika, Crnogorski Telekom 524.210, a One Crna Gora 400.436 korisnika ili procentualno: